НСИ отчита годишна инфлация за февруари от 3,3%, което показва, че инфлацията продължава да се забавя. Месечната инфлация за изминалия месец е 0.3%, според Индекса на потребителските цени. Инфлация, измерена чрез ИПЦ, по месеци
Снимка: Официален сайт на НСИ

Инфлация, измерена чрез ИПЦ, по месеци Снимка: Официален сайт на НСИ

Инфлацията от началото на годината (февруари 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0.8%, а средногодишната инфлация за периода март 2023 - февруари 2024 г. спрямо периода март 2022 - февруари 2023 г. е 7.4%.

През февруари 2024 г. цените на стоките и услугите са се увеличили в транспорта с 1.5%, в ресторантите и хотелите с 0.9%, в алкохолните напитки и тютюневите изделия с 0.8%, в хранителните продукти и безалкохолните напитки с 0.6%, в образованието с 0.4%, в съобщенията с 0.3%, в разнообразни стоки и услуги с 0.3%, в здравеопазването с 0.1%, в развлеченията и културата с 0.1%.  Инфлация, измерена чрез ХИПЦ, по месеци 
Снимка: Официален сайт на НСИ

Инфлация, измерена чрез ХИПЦ, по месеци Снимка: Официален сайт на НСИ

По-ниски са цените на стоките и услугите в облеклото и обувките с 2.5%, в жилищното обзавеждане, стоките и услугите за домакинството и за обичайното поддържане на дома с 0.6%. Намалена е с 0.1% цената на жилищата, водата, електроенергията, газта и други горива.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени през февруари 2024 г. месечната инфлация е 0.3%, а годишната инфлация за февруари 2024 г. спрямо февруари 2023 г. е 3.5%.

Инфлацията от началото на годината (февруари 2024 г. спрямо декември 2023 г.) е 0.4%, а средногодишната инфлация за периода март 2023 - февруари 2024 г. спрямо периода март 2022 - февруари 2023 г. е 6.9%.