Нидерландският износ на селскостопански стоки (първични, непреработени стоки и вторични, преработени стоки) се оценява на 123,8 млрд. евро през 2023 г., което представлява ограничен ръст (1,6%) в сравнение с 2022 г. Вносът на нидерландски селскостопански стоки намалява с 3,3% през 2023 г. до 83,9 млрд. евро.

Леко увеличената стойност на износа през 2023 г. е резултат от по-малък обем на износа, но по-силно увеличение на експортните цени. Обемът на вноса също е намалял - намаление, което е по-силно от увеличението на цените. Това съобщават Университетът във Вагенинген и Статистическият институт на Нидерландия. въз основа на съвместно изследване, поръчано от Министерството на земеделието, природата и качеството на храните.

Износът на селскостопански продукти, произведени в страната, се увеличава

Стойността на износа на Нидерландия може да се раздели на стоки, произведени в Нидерландия (82,1 млрд. евро), и реекспорт на селскостопански стоки, произведени в чужбина (41,7 млрд. евро). Приблизително две трети от износа на селскостопански стоки са произведени в Нидерландия. Стойността на износа на произведени в Нидерландия стоки се увеличи с 3,6 %, докато реекспортът намаля с 2 %. Стоките нидерландско производство са "домашно произведени" или са продукти, които са били значително преработени след вноса. Следователно тази цифра също е показател за значението на хранително-вкусовата промишленост в Нидерландия. Реекспортът е непреработен или леко преработен внос, който преминава през Нидерландия към трета държава и дава представа главно за ролята, която Нидерландия играе в съхранението на стоки, събирането и в доставките "точно навреме".

В общия износ на стоки 52 % са произведени в Нидерландия, а 48 % от реекспорта са произведени в чужбина. Търговският излишък (стойност на износа и вноса) на нидерландски селскостопански стоки възлиза на 39,9 млрд. евро. По-голямата част от износа на селскостопански продукти през 2023 г., както и през предходните години, отива в съседните ни държави. От изчисления общ износ почти една четвърт ще отиде за Германия. Белгия е на второ място с 12%. След това като основни клиенти се нареждат Франция (9%) и Обединеното кралство (8%). През 2023 г. 71 % от общата стойност на износа ще отиде в страните от ЕС-27.

Основни продукти за износ - млечни продукти и яйца

Млечните продукти и яйцата (12 млрд. евро), продуктите от декоративни растения (11,5 млрд. евро), месото (11,2 млрд. евро), картофите и зеленчуците (8,7 млрд. евро) и напитките (8,1 млрд. евро) са основните стокови групи в износа. На първите пет се падат близо 42% от общата стойност на износа на селскостопански стоки през 2023 г.

Съседни държави с важно значение за вноса

Измерено като стойност, 60,7% от вноса на Нидерландия идва от държави от ЕС-27. Както и при износа, съседните държави са най-важни. Това са Германия (19% дял), Белгия (почти 14%) и Франция (6%). Китай е станал по-малко важен като доставчик на селскостопански продукти: стойността на вноса му е намаляла с 24%.
Естествените мазнини и масла съставляват най-големия дял от вноса на Нидерландия 7,8 млрд. евро) през 2023 г., а плодовете са следвани с (7,6 млрд. евро). Следват напитките (5,9 млрд. евро), други селскостопански стоки като глицерол, каучук, дървесина, мастни киселини (5,8 млрд. евро) и млечни продукти и яйца (5,7 млрд. евро). Заедно тези пет продуктови групи съставляват 39% от общата стойност на вноса на селскостопански стоки.

Стойността на износа на свързани със селското стопанство стоки намалява

За 2023 г. износът на стоки, свързани със селското стопанство (или износ на третични селскостопански продукти), се оценява на 12,0 млрд. евро, което е със 7% по-малко в сравнение с 2022 г. (12,9 млрд. евро). Това намаление се дължи на рязък спад в експортната стойност на торовете. По-специално, цената на торовете се е понижила. Без тези торове като част от стоките, свързани със селското стопанство, експортната стойност на тази група продукти щеше да се увеличи с 6%. Поради това износът за Белгия (-24 %) и Франция (-18 %) рязко намаля. Вносът на стоки, свързани със селското стопанство, също се оценява на 5,7 млрд. евро през 2023 г., което е със 7% по-малко от 2022 г.