Три министерства – на финансите, на икономиката и на околната среда и водите, подготвят проект на наредба за биопродуктите - да бъдат включени в обществените поръчки. Наредбата предвижда да бъдат заложени минимален дял биологични продукти - храни и напитки. Това съобщи пред БНР д-р Стоилко Апостолов, управител на фондация "Биоселена" и съветник на министъра на земеделието за биопроизводството.

"Предложението е да се започне с 2% и да се увеличи с процент на година. В наредбата всички поръчки - за кетъринг, болници, детски градини, училища, социални грижи, държавни институции – представителни храни и напитки, армия, полиция и вероятно и вината, ще влязат", обясни Апостолов.

Наредбата се очаква скоро да излезе, в момента е на съгласуване и предстои да се публикува за обществено съгласуване.