Времето ще е подходящо за сезонните дейности в полето и градината

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от средноденонощни температури над биологичния минимум необходим за възобновяване и протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури. В края на есенно-зимния период почвените влагозапаси при обработваемите площи в еднометровия слой са от 70 до 90% от ППВ (пределна полска влагоемност).

През периода, при късно засетите посеви с пшеница и ечемик, изоставащи в развитието си, ще се наблюдава фаза трети лист. Братене ще се наблюдава при посевите в Дунавската равнина и на отделни места в южните райони от страната (агростанции Бъзовец, Кнежа, Новачене, Николаево, Долни чифлик, Търговище, Силистра, Любимец, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил и Сандански). При костилковите овощни видове ще протича набъбване на пъпките.

През повечето дни от седмицата, с изключение на места в западните райони, където се прогнозират превалявания, условията ще са подходящи за почвообработки на полетата, предвидени за засяване с пролетни култури, резитби и растителнозащитни пръскания при трайните насаждения, обследване на посевите с пшеница и ечемик за наличието и вредната дейност на обикновената полевка и ларвите на обикновения житен бегач. Предвид възобновяването на вегетацията при зимните житни култури приоритетно трябва да се довършат дейностите по подхранване на посевите с азотни торове.