Зя неправомерното прекратяване на договорите на регистрираните частнопрактикуващи ветеринарни лекари в общините Петрич, Сандански, Струмяни и Кресна сигнализират кметовете на общините и Яне Янев за Сдружението на животновъдите в района. 
В писмо до агроминистъра Кирил Вътев, до шефа на комисията по земеделие в НС Десислава Танево и до шефа на БАБХ Светлозар Патарински те твърдят, че:
"На 09.02.2024 г. изненадващо и без достатъчно обосновани правни и фактически аргументи са прекратени договорите на девет регистрирани частнопрактикуващи ветеринарни лекари, работещи на територията на горепосочените общини.

Вече две седмици фермерите, собственици на десетки животновъдни обекти и стотици животни – говеда, биволи, овце, кози и коне са лишени от медицинската помощна частнопрактикуващите ветеринари, които лекуват животните им години наред. Нещо повече, животновъдите не могат да получат каквито и да било документи, които се издават само и единствено от обслужващите ги лекари, а се изискват от различни
институции почти ежедневно. Освен това, сегашният период е най-тежкия сезон за животновъдите, тъй като и ЕПЖ и ДПЖ са в родилен период и лекарската помощ е необходима не всеки ден, а всеки час".

 В писмото се твърди, че до момента не е имало, каквито и да било възражения и оплаквания от фермерите в целия регион, свързани с дейността на освободените частнопрактикуващи
ветеринарни лекари.

Настоява се да се възстановят прекратените договори на всички регистрирани частнопрактикуващи ветеринарни лекари с ОДБХ Благоевград.

В писмото се казва още, че трябва да се вземат спешни мерки за преструктуриране и усъвършенстване на ВетИС, така че фермерите да имат пряк достъп до нея, а частнопрактикуващите ветеринари да могат да въвеждат реалните факти в стопанствата
такива, каквито са в действителност, а не само това, което системата допуска.