Португалия официално започна да отглежда новата круша Eden Gold® - най-новият продукт на израелския селекционер Бен Дор, в партньорство с Pépinières Escande, която отговаря за развитието на сорта в Средиземноморския басейн. На изложението Fruit Logistica Pépinières Escande обяви, че е подписала споразумение за партньорство с Консорциума Gold Pear.

5 хектара вече засадени и 20 нови хектара всяка година

За развитието си в Португалия Eden Gold® ще може да разчита на Gold Pear, съставена от трите компании Mondial Rocha, Prima Fruta и Timoteo, за да се "създаде единство" и да се избегне "атомизиране на доставките и качеството", обяснява Беноа Есканд. Първите 5 хектара бяха засадени тази зима, а всяка година се планира засаждането на нови 20 хектара. За това ново насаждение Pépinières Escande е създала и партньорство с Fruiture, за да "осигури техническа помощ на производителите".

Eden Gold® може скоро да замени два емблематични сорта
Представеният на 23 август 2023 г. в експерименталната станция по овощарство La Pugère в Малеморт (Буш дю Рон) сорт Eden Gold® се отличава с "многобройните си агрономически предимства, продуктивност, ниска податливост на болести, добра съхраняемост и органолептични качества". Този нов сорт ще доведе до трайни промени в крушовите градини.

Вече засаден в Италия, Eden Gold® може постепенно да замени Abate Fetel, силно засегнат от бактериална зараза, и Rocha, водещия португалски сорт, който е засегнат от стемфилиоза.