Нашите силни страни

Позиционирани в Германия, Lebosol® Dünger GmbH повече от 30 години е специализиран в продукцията и продажбата на течни торове. С гъвкаво производство на качествени продукти, включително и такива регистрирани за био-сегмента, и компетентна консултация, ние изградихме дълготрайни отношения с клиентите и завоювахме значима роля в областта на листното торене.

Чрез продуктовото развитие и отличното качество предлагаме съобразени с конкретни потребности решения, които излизат и се прилагат извън границите на Европа.

Нашата мисия

Разчитаме на качество, надеждност, сигурност и гъвкавост. Тези фундаменти са основа на работата ни още от разработката и производството на продуктите през контрола на качеството до самото приложение. Целият този спектър е съпроводен с пълен сервиз от наша страна. Към това естествено се причислява оптималната консултация на нашите клиенти с оглед избора на правилен продукт, прецизно дозиране и съобразено с нуждите на растението.

Визия и стратегия за бъдещето

Стремим се към авангардна роля в значими за нас дейности като иновация, устойчивост, компетентност и удовлетворение на клиента. Земеделието непрекъснато се променя. Теми като устойчивост и климатични изменения неспирно създават нови предизвикателства. За Лебозол® отговорите към тези изменения винаги са разглеждани като перспективни шансове. С креативност се оптимизират и адаптират съществуващите решения и се търсят нови пътища–за да предоставим на земеделската практика иновативни и още по-ефикасни продукти, които в съзвучие с естествените процеси да създават добавена стойност.

Доверието на нашите клиенти, близостта ни до практиката и нашата идентичност са важни елементи на фирмената ни култура и по този начин и на корпоративната ни философия.

Повече за нас и нашите продукти научете на www.lebosol.bg .