ООН определи 30 май за Международен ден на хилядолетната храна

Как се садат картофи е въпросът, който е на 6-о място сред най-често задаваните от българите в търсенето с Google. Това показват данните от традиционния годишен списък с най-търсените думи, който предоставя уникален поглед върху най-значимите тенденции в България през изминалата година. 

Междувременно Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) приветства решението на ООН да определи 30 май за Международен ден на картофите, възможност да се повиши осведомеността за култура, консумирана редовно от милиарди хора и от световно значение за продоволствена сигурност и хранене, става известно от сайта на ФАО.

Една култура, много потенциал

Хилядолетна храна с произход от южноамериканския регион на Андите, която си проправя път в Европа през 16 век, след което се разпространява по целия свят, картофите са много повече от източник на храна.

Те са важен компонент от стратегиите за осигуряване на достъпна и питателна храна и подобряване на поминъка в селските и други райони, където природните ресурси, особено обработваемата земя и вода, са ограничени и суровините са скъпи. Универсалността на културата и способността да расте в различни условия я правят изгоден избор.

Картофите също са благоприятни за климата, тъй като произвеждат ниски нива на емисии на парникови газове в сравнение с други култури.

През последното десетилетие световното производство на картофи се е увеличило с 10 процента, което води до ръст на заетостта и доходите, но има да се свърши още работа, за да се използва пълният потенциал на културата в стремежа да се сложи край на глада и недохранването в световен мащаб.

Освен това има широк спектър от разнообразие сред картофите, с над 5000 подобрени сорта и сортове/местни сортове на фермери, много от които са уникални за първоначалното им местоположение в Латинска Америка. 150-те диви роднини на култивираните картофи показват широка генетична вариация с набор от характеристики, включително способността да се адаптират към различни производствени среди, устойчивост на вредители и болести и различни характеристики на клубените. Те са хранилище на наследствените черти за непрекъснатото генетично подобряване на културата, за да реагират на постоянно променящите се условия на околната среда, нови биотипове вредители и болести и предпочитанията на потребителите.

Предизвикателства и конкретни действия

Производството на картофи е изправено пред няколко заплахи и предизвикателства, особено вредители и болести, като вирулентната късна болест и нейните различни форми, както и бактериално увяхване, черен крак, колорадски бръмбар по картофите и много други. Много желаното по-голямо отглеждане и потребление на картофи, особено в развиващите се страни, също е ограничено от слабости по веригата на стойността на културата, вариращи от ниска наличност на качествени семена и неоптимални земеделски практики, през неадекватни съоръжения за съхранение и преработка до ограничен достъп до пазарите.