„България и Косово са близки съседи, така че има много голям потенциал за търговски отношения в областта на земеделието, който не е използван. Имаме общ  интерес това да се промени, имаме и политическата воля и намерение да го направим, като сътрудничеството ни бъде поставено на стабилна и работеща дългосрочна основа." Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев по време на среща с Н. Пр. Хаджи Байрактари, извънреден и пълномощен посланик на Република Косово в  Република България. „Агрономическата наука и практика предлагат много възможности, в които можем да изградим успешни форми на сътрудничество. Има продукти, които Косово не произвежда и такива, които Косово произвежда, но не са много типични в нашата държава, и това може да е добра отправна точка за засилване на търговския ни стокообмен. България има много добре развита наука в сектора на хранителните технологии и агрономството и можем да сме полезни на колегите в Косово така, че да съдействаме младите хора там да получат високо ниво на квалификация в тези области", подчерта заместник-министър Йоцев.

Посланик Байрактари заяви от своя страна, че въпреки положителния тренд на търговския оборот от последната година между двете държави, е необходимо разгръщане на всички възможни полета за сътрудничество в областта на земеделието. Двете страни изразиха готовност и да разгледат и обсъдят предложения проект на двустранен меморандум в областта на земеделието.

Заместник-министър Йоцев посочи още, че България може да е полезна и с опита си от предприсъединителния период както с постиженията, така и с грешките, от които Косово може да се поучи по своя път към общото европейски семейство.

На срещата присъстваха и представители на Българо-албанската търговска камара, които информираха за предстоящо провеждане на голям икономически форум през януари 2024 г., като отправиха покана към министерството за участие в него, като начален фокус на заявената воля за изграждане на стабилно търговско сътрудничество между двете държави.