По принцип оранжерията е предназначена да се отглеждат зеленчуци през зимата и да се започне разсад през пролетта. Понякога обаче може да служи и за други цели, като например за обор за овце и кози. Или пък като пасивна слънчева сушилня за дърва за огрев.

Оранжерията е перфектен навес за дърва. Предпазва от дъжд и сняг ценния продукт на нашия тежък труд. А безплатната слънчева светлина, проникваща през найлона я превръща в „пещ", която суши дървото. Вентилационни отвори в крайните стени (и празнините, които не са покрити с летви) улесняват естествения въздушен поток.

Оранжерийният навес за дърва бързо изсушава дървесината. През зимата температурата в слънчев ден може да достигне 30 оС вътре. До май ще достигне 40, а в началото на лятото се превръща в сауна.

„В един слънчев, безветрен ранен февруарски ден излязох около обяд. Температурата на навън беше -6 °С, но в бараката за дърва беше 18 оС", разказва Джо Ранкин, споделящ своето изобретение. Влажността беше 20 процента. Влагомер показа, че дървесината, която използваме, предимно червен дъб и клен, отсечени преди две лета, е в диапазона от 6 до 8 процента влага. Дървесината, изсечена миналия октомври за зимата – предимно бреза и червен клен – варира от 12 до 17 процента.

Въпреки че дървения материал не е върху бетон или чакъл, и домашната оранжерия работи добре. А има и други предимства. В слънчев ден е удоволствие да натоварите количката с дърва за огрев на топло място, защитено от вятъра, без да се налага да се борите със замръзнал брезент, покрит с лед и сняг.