През април стана ясно, че Европейският съюз възнамерява да удължи статута на Узбекистан като бенефициент на системата ОСП+ за нов цикъл. По време на преговорите с представители на правителството на Узбекистан делегацията на ЕС отбеляза, че страната е ратифицирала необходимите конвенции и има всички основания да удължи условията на статута на бенефициер на системата ОСП+ за нов цикъл, пише EastFruit.

Седем месеца по-късно, на 22 ноември 2023 г., Европейският съюз реши да удължи срока на действие на Общата система за преференции плюс ("ОСП+") за страните бенефициенти, включително Узбекистан, за следващите четири години, до 31 декември 2027 г., съобщава информационната служба на Министерството на инвестициите, промишлеността и търговията.

Удължаването е обявено на 23 ноември 2023 г. на пресконференция, организирана съвместно от Министерството на инвестициите, промишлеността и търговията и Делегацията на Европейския съюз в Узбекистан на тема "Разширяване на възможностите на Общата система за преференции плюс ("ОСП+") на Европейския съюз за Узбекистан".

От 10 април 2021 г. Узбекистан се присъедини към Специалната система за преференции на Европейския съюз за устойчиво развитие и добро управление ("ОСП+"), в която Узбекистан е приет за страна бенефициент по Общата схема за преференции ("ОСП"), припомня EastFruit. Това позволява на узбекските износители да доставят 6200 вида стоки в страните от ЕС без мита. Видовете продукти, за които се прилага тази система от облекчения, включват също плодове, зеленчуци и ядки.

Заслужава да се отбележи също така, че през декември 2022 г. Обединеното кралство включи Узбекистан в новата търговска схема за развиващите се страни (DCTS), според която страната получи право на безмитна доставка на допълнителна група стоки.

Новата схема DCTS замества разширената схема на Общата система за преференции (ОСП Enhanced Framework - ОСП EF), от която Узбекистан стана бенефициер в края на октомври 2021 г.

От 2023 г., в резултат на прехода към новата търговска схема DCTS, броят на видовете стоки, които узбекските производители ще могат да изнасят безмитно за Обединеното кралство, се увеличи на 7956.