Европейският парламент отказа да нареди розовото масло до продуктите с опасен състав. 318 от 623 евродепутата в Страсбург гласуваха етеричните масла да отпаднат изцяло от спорното предложение на ЕК.

Еврокомисията искаше в бъдеще етеричните продукти да бъдат разглеждани като смеси, потенциално опасни за здравето. Това застрашаваше бъдещето на етерично-маслените култури, които се славят като натурални продукти.

Според изискването на комисията нови етикети и пиктограми трябваше да споменават какви са потенциалните рискове на съставките им за здравето на хората и околната среда. Съображенията бяха, че някои от веществата му биха могли да предизвикат алергична реакция. Няма обаче задълбочени изследвания по темата.

Освен от България, розовото масло е защитено в дебати и от други страни-производители, като Франция, Германия, Нидерландия, Испания и Италия. Тяхната основна цел е продуктът да се разглежда като един основен елемент (вещество), а не като смес от различни вещества.