Целта е да се насърчат устойчиви практики в производството

В Европа бе представена инициатива на стойност 3,2 млн. евро, наречена "Картофи завинаги!". Тя има за цел да информира обществеността за устойчивите практики в производството на пресни картофи. Кампанията, която ще продължи три години, ще бъде насочена предимно към Франция и Италия.

Картофите отдавна се отглеждат с акцент върху устойчивостта. Професионалистите в сектора постоянно работят, за да гарантират, че тези клубени са не само вкусни, но и произведени с минимално въздействие върху околната среда. Това включва усилия за опазване на биоразнообразието, съхраняване на водата и прилагане на техники за сеитбооборот, които запазват здравето на почвата.

Сега кампанията "Картофи завинаги!" се стреми да запълни тази празнина в знанията. Финансирана на 80 % от Европейския съюз, инициативата има за цел да обърне внимание на тези устойчиви методи и да информира европейските потребители за отдадеността и ангажираността, които стоят зад любимите им картофи.

Кампанията се фокусира върху многофункционалността на картофите, тяхната хранителна стойност и целогодишната им достъпност. Тъй като потребителите стават все по-взискателни по отношение на произхода и методите на производство на своите храни, нараства търсенето на прозрачност. Тази инициатива е в отговор на това търсене, като хвърля светлина върху устойчивите практики, които от години са неразделна част от картофения сектор.