По данни на EastFruit през този сезон Мароко е изнесло рекордно количество краставици за Португалия. Един от факторите, допринесли за увеличаването на доставките за португалските пазари, е тежката суша, която засегна Европа.

Износът на краставици от Мароко нараства от 2017 г. насам, а местните износители са успели да поставят нови рекорди през последните три сезона. Тъй като общият износ на краставици от Мароко продължава да нараства, вносът на зеленчука в Португалия също се увеличава.

Графиката показва, че докато през сезон 2018/19 г. се наблюдава спад в доставките на краставици за португалските пазари, оттогава насам обемите на вноса се увеличават ежегодно. За четири години количеството на изнасяните за Португалия краставици е нараснало зашеметяващите 17 пъти. През сезон 2022/23 г. (анализиращ периода от юли до юни) то надхвърля 2 000 тона. Обикновено краставиците са били доставяни на португалските пазари от ноември до март, като пикът на доставките е бил през януари и февруари. През сезон 2022/23 г. за първи път краставици от Мароко се внасят в Португалия почти целогодишно, което носи печалба от 2,3 млн. долара за северноафриканската държава.

Заслужава да се отбележи, че доскоро португалските потребители не са имали належаща нужда от увеличаване на вноса на краставици. Местната продукция беше достатъчна, за да задоволи търсенето. Докато в страната се внасяха вносни краставици, обемът на вноса оставаше относително стабилен в продължение на няколко години.

Ситуацията се промени миналата година, когато Южна Европа, включително Португалия, преживя тежка суша. Цените на водата в страната се повишиха и бяха въведени ограничения за напояване, което доведе до затруднения за много производители на култури. Недостигът на вода оказа отрицателно въздействие върху производството на краставици. В резултат на това Португалия беше принудена да увеличи вноса на зеленчуци от чужбина, като Испания и Мароко бяха двата основни вносителя.

През сезон 2022/23 г. на португалските пазари са внесени общо 7 700 тона краставици (в сравнение с 4 000 тона две години по-рано). През този сезон в Португалия са внесени краставици от шест държави. На Испания се падат две трети от всички доставки, а на Мароко - една четвърт.

Все пак трябва да се отбележи, че Испания, която заема второ място сред световните износители на краставици, също пострада от необичайна суша. Поради това испанските доставки за Португалия вероятно са реекспорт на марокански краставици.
Несъмнено Испания остава основният пазар за мароканските производители на краставици. През сезон 2022/23 г. Мароко изнася краставици за 32 държави, като общият обем на продажбите достига 21 400 тона и генерира приходи за страната в размер на 19 млн. долара. Почти половината от целия износ (9 900 тона) е насочен към Испания, като доставките за страната са се увеличили почти двойно в сравнение с предходния сезон.

В същото време износът на краставици за Португалия в момента бележи най-активен ръст. През последните пет години доставките на марокански краставици за Португалия са се увеличили десетократно.

Като се има предвид, че безпрецедентната суша в Европа през 2022 г. е оказала влияние върху увеличението на износа, може да се предположи, че доставките на краставици от Мароко ще се увеличат отново през следващата година, тъй като през тази година Южна Европа е изправена пред още по-голяма суша.