Не се очакват съществени валежи

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

През изтеклия период, на места в Западна България (Монтана, Драгоман, Ново село, Благоевград, Оряхово, София), паднаха валежи със стопанско значение от 15 до 30 л/кв. м, които подобриха почвеното овлажняване и условията за извършване на почвообработки в обработваемите площи.

През следващата седмица късните хибриди царевица ще приключат развитието си и ще встъпят в пълна зрелост. Прогнозира се топло време, с температури над климатичните норми, при които ще протича узряването на плодовете при късните сортове овошки и при лозата.

Очаква се относително сухо време, без съществени валежи. Условията ще позволяват провеждане на сезонните агротехнически дейности – жътвата на късните пролетни култури, извършване на основните и предсеитбени почвообработки на площите предвидени за сеитба с пшеница и ечемик и внасянето на минерални торове. През периода текат агротехническите срокове за сеитбата на зимни житни култури във високите полета, Предбалкана и Северна България. До края на септември условията ще позволяват довършване сеитбата на зимната рапица.

Критични минимални температури за зеленчуковите култури от късното полско производство не се прогнозират.