Никога не е късно да започнете с плановете за следващата година.

Още отсега може да решите какви зеленчукови видове, както и сортове ще отглеждате. Преценете как ще ги позиционирате в лехите, за да са след подходящи предшественици. Така ще си спестите появата на някои общи вредители за двете култури.

След като направите последните сеитби, опишете семената, които са ви останали и ще може да използвате през следващия сезон, за да не купувате от тях отново. Същото направете с торовете и продуктите за растителна защита - колко имате и евентуално какви ще са ви необходими за догодина.