С предложенията при слънчоглед и царевица на Corteva Agriscience се запознаха производители от района на София, присъствали на Портфолио Фарм 2023 - Равно поле

Ваня ВЕЛИНСКА

На Портфолио Фарм 2023 - Равно поле Corteva Agriscience представи и предложенията си в растителна защита при слънчоглед и царевица. Специалистите акцентираха на хербицидите, които е подходящо да се използват при тези две пролетни култури, тъй като осигуряването на чисти от плевели полета в началните етапи от развитието на културите е сред основните фактори за успешно производство.

За Експрес се знае почти всичко, защото хербицидът от дълго време се използва в практиката, за технологията - също, каза Евгени Йорданов, специалист развойна дейност продукти за растителна защита в компанията. Препаратът контролира едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в т.ч. свиница и паламида. Това, на което искам да обърна внимание, е да използвате оригинален Експрес® 50 СГ с прилепител Виволт™ 90 - това е най-работещата технологията. В Експерс има 500 г трибенурон-метил, другите 500 са пълнители от най-високо качество. А прилепителят подобрява значително хербицидния му ефект.

Тъй като Експрес 50 СГ е селективен по отношение на фазата на Експрес слънчогледовите хибриди,

важна и определяща за ефикасността

е големината на плевелите

Най-подходящите фази за широколистните плевели е от 2-ри до 6-ти лист, а при паламидата – 10-15 см в диаметър. Продуктът контролира още важните плавели като татул, черно куче грозде и много други.

При заплевеляване с житни видове в растителнозащитната технология е необходимо да се включи и почвен или вегетационен противожитен хербицид, с който се третира отделно от Експрес.

Новост, за която искам да ви обърна внимание, е, че от следващия сезон пускаме на пазара нов продукт – Хелиантекс™, акцентира Евгени Йорданов. Той е на база Arylex Active – чисто ново активно вещество, което вече е внедрено в житни култури и рапица. Интересното при него е, че може да се използва при всички технологии на производство, независимо дали Клиърфийлд, Експерс или конвенционална. От известно време се наблюдава голям проблем с резистентността към продуктите за растителна защита, които масово от години се използват в практиката. На някои места се отчита резистентност към бяла куча лобода, при канабис и други плевели.

Хелиантекс е едно отлично решение

за тези резистентни икономически

важни плевели при културата

Продуктът се използва в ниска доза 4.5 мл/дка, с прилепител 0.2%. Хербицидът контролира икономически важни плевели – лобода, канабис, амброзия, свиница, черно куче грозде, амброзия и други. Амброзията е плевел, който все още не е познат масово у нас, но в Сърбия и Западна Европа е много голям проблем. Плевелът много трудно се контролира от сегашните технологии Експрес и Клиърфийлд, Хелиантекс обаче се справя отлично с него, подчертават специалистите от Corteva Agriscience. Проблемът амброзия не трябва да се подценява, тъй като в Северозападна България вече се среща по полетата. За него трябва да се знае, че много бързо се разпространява. За съжаление, най-вероятно до няколко години ще се види в цялата страна. Така че Хелиантекс е едно отлично решение за контролиране му.

Технологиите, които се използват при отглеждането на слънчогледа, са толерантни на база на генетика, но това се отразява на добива, разяснява Евгени Йорданов. Но при арилекс, т.е. Хелиантекс хибридите са толерантни на хербицида. При опитите, които правихме през последните 4 г., се отчита, че най-добри добиви се получават при конвенционалната технология. При нея се прилага първо запечатка с хербицид, а после еднократно приложение на Хелиантекс. Ако се използва друга технология, то не се изключва продуктът да се приложи като последващо коригиращо третиране. Внася се при втора двойка същински листа, не по-рано.

При царевицата Corteva Agriscience

предлагат богата листа от хербициди,

които се използват в зависимост от вида на плевелния състав

Виктус® ОД е класика в контрола на житните плевели. С активното си вещество никосулфурон той е типичен противожитен хербицид - срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, има действие и срещу някои едногодишни широколистни плевели. Прилага се до 8-и лист на културата. Препоръчително е да се третира, когато плевелите са най-чувствителни: за балур от коренища - 15-20 см височина; кощрява, кръвно просо и диво просо - първи-трети лист; кокоше просо и другите едногодишни житни - от първи лист до братене; едногодишни широколистни - от втори до четвърти лист.

Дерби® Супер Едно е най-новото решение за контрол на широколистни плевели. Дерби е добре познат стандарт за контрол на широколистните плевели при житни култури, а сега вече е и с регистрация в царевицата. Препоръката е да се използва от 2-ри до 6-ти лист на културата. Хербицидът има двойно системно с допълнително почвено действие, което осигурява по-нататъшна защита от вторично поникващите широколистни плевели.

Хербицидът има

контрол срещу всички икономически важни

едногодишни и широколистни плевели,

устойчиви на хормоноподобните хербициди. Той се прилага при широк набол от плевели – абутилон, бяла куча лобода, видовете щир, лайка, лепка, паламида, технологични рапица и слънчоглед и много други.

Старане™ Голд е хербицидът, който е перфектен за контрол на поветица. Прилага се до до 6-ти лист на културата. Освен това контролира опасни широколистни плевели като лепка, ефемерни видове и други, а също така и кореновоиздънкови – поветица коприва, къпина, полски хвощ, както и самосевки от клиърфийлд и експрес толерантни хибриди слънчоглед и рапица. Партнира си отлично с Виктус ОД за по-добър контрол на широколистни плевели в царевица.

Принципал™ Плюс 66,5 ВГ е нашият флагман в царевица, казва Евгени Йорданов. Прилага се за смесено заплевеляване. Хербицидът е трикомпонентен, с различен механизъм на действие, синергизъм и взаимнодопълващо се действие на трите му активни вещества. Той е ефективен срещу всички икономически важни плевели, включително и тези, които са трудни за контрол. Прилага се от 2-ри до 6-ти лист на царевицата. От следващия сезон го „пенсионираме“, тъй като ще предложим подобрена версия - Принципал™ Голд. Продуктът ще е със същите компоненти, но с добавен антидот, което му позволява да се прилага до 9-и лист на царевицата. Въпреки това моята препоръка е да се използва до 6-ти лист, но в специални случаи, т.е. при невъзможност да се влезе в посевите, има опцията да се използва в по-късна фаза.

И пилотният проект, който Corteva включи наскоро в портфолиото си, е УТРИША® N. Биостимулантът стартира този сезон. За гордост на компанията България е сред първите страни, които го въвеждат в земеделската практика.

Утриша N е на основата на метилобактерия, която фотосинтетична,

селектирана е заради способността си

да произвежда и осигурява азот

в усвоима форма за културите

За да се получи продуктът, бактерията преминала през редица процеси – колонизира се, след това се замразява, изсушава се, с вакуум се изтегля въздуха от нея, пакетира се в алуминиев плик, в който може да престои неактивна в срок до 3 години. След като опаковката се отвори, бактерията започва да се развива, т.е. трябва да се използва веднага.

Бактерията розовее, тъй като съдържа розов пигмент, разясняват от екипа на компанията. Благодарение на него тя успява да отрази и усвои определен спектър от ултравиолетовите лъчи. По този начин увеличава физиологията и процеса на фотосинтеза в културите, т.е. действа като стимулатор. Прилага се като продуктът се разтваря в пръскачка, след това се прави стандартно пръскане. Бактерията преминава през листата и се разпространява в цялото растение. След това започва да прави колонии в растителните части, да се развива както в наличната, така и в бъдещата листна маса, която ще се появи. Тя действа като активизира усвояването на свободните азотни йони от въздуха. Знаем, че там се намира до 7% азот, но той не е усвоим за растенията. Бактерията подпомага този процес и им позволява да има самостоятелно кореново усвояване през цялата вегетацията. Бактерията е жива докато е жива културата.

Може да се прилага при всички култури,

но е особено важна за азот чувствителните

култури - царевица, зърнено-житни, слънчоглед

Използването на Утриша N е една новаторски практика, с която се осигурява независимо от кореновата система азотно хранене. Това, разбира се, е до определена степен, като „венозна инжекция“, тъй като е насочена директно към листата. Така че кореновото хранене не се изключва, но може да се оптимизира. В условия на изисквания за намаляване на торовете, това е бъдеща практика, която все повече ще намира приложение, смятат специалистите от Corteva Agrisciencе.

Опитите показват, че Утриша N доставя еквивалент на 7 кг/дка активно вещество азот в 50% от случаите и 3 кг/дка активно вещество азот в над 95%.

Фермери от района на София присъстваха на Портфолио Фарм 2023 - Равно поле
Фермери от района на София присъстваха на Портфолио Фарм 2023 - Равно поле
Снежана Проданова и Евгени Йорданов от екипа на Corteva Agrisciencе с Веселин Николов (в средата), домакин на полето
Снежана Проданова и Евгени Йорданов от екипа на Corteva Agrisciencе с Веселин Николов (в средата), домакин на полето
Евгени Йорданов представи технологии за опазването на пролетниците от плевели
Евгени Йорданов представи технологии за опазването на пролетниците от плевели