Когато са на паша, задължително на овцете и козите трябва да осигурите
каменни блокове от сол за близане
защото лишаването на животните от готварска сол води до:

  • отклонения в здравословното състояние на майчиния организъм;
  • до незаплождане;
  • до смърт на ембриона при вече заплодените.

При недостиг или липса на сол:
• животните имат измъчен вид;
• очите им хлътват;
• кожата загрубява;
• телесната маса намалява;
• нарушават се процесите на храносмилане и пулсацията на сърцето.

Внимание! Дори има риск от внезапна смърт на заплодени животни!

Стопаните трябва да имат предвид, когато фуражите са богати на вода,

нуждата от натриев хлорид
се увеличава многократно!
Практиката показва, че липса на сол има най-често при:
• лагерно отглеждане на овце;
• при транспорт;
• при смяна на помещението на отглеждане;
• оставяне на каменните блокове на открито, а не в обора;
• при изхранване на некачествени концентрати.