Движението „Спасете почвата“ представя изложба в градинка „Кристал“ - София. Днес доброволци от столицата и страната откриха символично благородната инициатива. Изложбата, която включва информационни пана по темата, ще продължи до средата на август.

Изложбата предоставя информация за различни събития, проведени от движението „Спасете почвата“, както и други организации.

Жителите и гостите на столицата могат да научат много интересни факти за почвата, както и за инициативите, които различните организации, а също Европейският съюз, САЩ и т.н. плануват да предприемат в бъдеще за нейното опазване.

„Движението „Спасете почвата“ се подкрепя от агенции на ООН, включително Световната продоволствена програма, Конвенцията на ООН за борба с опустиняването и Програмата на ООН за околната среда.

По данни на Министерството на околната среда и водите около 85% от почвите в България са подложени на ерозия, което води до деградация. България е и една от 6-те държави, засегнати от суша по време на горещата вълна през миналото лято.

Световното движение „Спасете Почвата“ подкрепя правителствата в прилагането на политики в държавите по света за поддържане на 3-6% органично вещество в земеделската почва.