Досегашният изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България Таня Георгиева-Дъбнишка е назначена за зам.-министър на земеделието и храните, съобщиха от правителствената пресслужба. 

Дъбнишка има магистърска степен по бизнес консултиране от Икономическия университет във Варна. Завършила е и магистратура със специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Технически университет, Варна. Професионалната си кариера започва като докторант по „Агроекология“ към Института по почвознание „Н. Пушкаров”, София.

Притежава значителен професионален опит в неправителствения земеделски отрасъл. Заемала е поста изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България в периодите - 2016-2018 г. и 2022-2023 г. Преди това е била главен експерт на асоциацията (2014-2016 г.), представлявайки интересите на земеделските производители в работните групи към аграрното министерство по директните плащания и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Консултативния съвет по зърното към Министерството на земеделието и храните, Парламентарната комисия по земеделие, Комитета за наблюдение на ПРСР (2014-2020), Националния план за възстановяване и устойчивост, Стратегическия план по ОСП и др.

От 2018 до 2022 г. е ключов експерт в звено за управление на Национална селска мрежа към ПРСР (2014-2020) и участва в разработването на законодателна рамка за програмния период.

През периода 2007-2016 г. трупа опит в сферата на Общата селскостопанска политика.

Таня Георгиева (Дъбнишка) е номинирана през 2021 г. от браншовите организации от агро-хранителната верига за представител на България в европейския икономически и социален комитет в секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда (NAT) от III група на ЕИСК- „Многообразие Европа“.

Участва в множество работни групи и проекти в България и Европа.