1300 проверки и над 5400 нарушения в сектор "Растениевъдство" е констатирала Главната инспекция по труда през първите 5 месеца на годината. Установените да работят без трудов договор са били 75. Заради началото на активния земеделски сезон инспекцията засилва контролната си дейност, съобщиха оттам.

От Инспекцията по труда напомнят, че работодател, който използва недеклариран труд, подлежи на санкция от минимум 1500 лв., а нарушението е основание за отстраняване от участие в процедури за обществени поръчки.

Заради спецификата на работа в растениевъдството, което налага наемане на много хора за кратко време, в Кодекса на труда има възможност за сключване на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа с продължителност от 1 ден. Така наречените “еднодневни договори” могат да се ползват за наемане на работници за обработка на насаждения, прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн. От началото на годината, до момента, са предоставени почти 100 000 еднодневни договори на 758 земеделски стопани. Наетите с еднодневни договори запазват правото си на социално подпомагане и обезщетения.