Депутатите от Комисията по земеделие се очаква да гласуват днес на първо четене проект за промени на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Текстът засяга земеделските стопани, получили субсидии. Предвижда се те да ползват данъчно облекчение до 100 000 лева, съобщи БНР.

Според предложените промени в закона физическите лица, регистрирани като земеделски производители, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, могат да ползват данъчно облекчение като намалят сумата от годишните данъчни основи с размера на получената през годината субсидия до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лева.

Данъчното облекчение ще се прилага, след като ЕК постанови, че това не е несъвместимо с правилата в областта на държавните помощи. При условие, че ЕК постанови положително решение до 30 април 2024 г., данъчното облекчение ще може да се приложи и за 2023 г.

Със законодателната инициатива се цели подпомагане на всички земеделски производители с фокус върху малките и средните фермери, които са тежко засегнати от климатичните промени, Covid пандемията, войната в Украйна и нестабилната финансово-икономическа обстановка в европейски и световен мащаб.

Под законопроекта стоят подписите на депутати от "Продължаваме промяната", "Демократична България" и ГЕРБ".