И любители могат да се справят, когато става дума за малък участък

Сухата зидария си е цял майсторлък. Но за малки участъци в двора и любители могат да се справят, особено ако имотът им е на склон и искат да си направят стъпаловидна градина.

Ако искате обаче да изградите по-висока градинска или подпорна стена, трябва да свържете камъните със специално лепило за стабилност. Тъй като то може да се нанесе много по-тънко от конвенционалния хоросан, фугите остават много тесни.

Както при конвенционална стена, първо трябва да изградите основа и да поставите бариера (хидроизолация) срещу капилярна влага отдолу, за да предотвратите възможните щети като разрушаване на зида или петна от мухъл.

Основата

Особено важно е при поддържане на наклон сухият дувар да стои сигурно. Следователно, конструкциите се нуждаят от 80 сантиметра дълбока чакълена основа (размер на зърното 0/32). Най-добре е чакълът да се насипва на слоеве и да се уплътнява с ръчна трамбовка.

Земята, която сте изкопали за дупката, може да използвате после за посаждане на растения над стената.

Камъните

Много подходящи са камъните със сравнително равна контактна страна. Понякога те са предварително сортирани от търговците на строителни материали. Най-големите и гладки камъни или тухли отиват в долния ред, така че стабилността да е най-висока. При стени, които са широки или дълбоки два камъка, е важно многократно да се монтират т. нар. проходни връзки, които стърчат през цялата стена.

Използвайте най-големите камъни за първия ред. Широката контактна повърхност излиза нагоре, по-заострената страна се притиска в земята. Останалите редове винаги са разположени шахматно, така че фугите да не вървят отгоре надолу. Камъните винаги трябва да докосват съседните.

Запълнете празнините между стените и отделните камъни слой по слой. Натискайте сместа от пясък и почва надолу отново и отново.

Важно: Подпорните стени трябва да имат наклон от поне 10 до 15 процента по посока на откоса. В зависимост от размера и височината на стената е важно да се консултирате със специалист - дори ако след това сами изградите градинската стена. Празнините между тухлите могат да бъдат запълнени с нормална градинска пръст.

Отводняване

Подпорните стени се запълват с чакъл или трошен камък, за да се предотврати дъждовната вода и натрупващата се от склона да изтласкат камъните напред или да избягат през фугите. Най-добре е да го внесете на слоеве зад стената. Дренажна тръба в основата събира просмуканата вода и я насочва далеч от стената.

Засаждане

Върху горната част на стената се поставя слой постна почва, която сега можете да засадите.

Сухите стени от естествен камък привличат вниманието и в ниско строителство – например като кант на легло. Почти всички видове естествен камък са подходящи за строителство, но особено популярни са варовикът и пясъчникът, както и гранитът, андезитът (порфирът), грауваке. Докато варовикът е много светъл, пясъчникът има червеникав, жълтеникав или дори зеленикав оттенък, в зависимост от това къде е добит. Гранитът обикновено е в светло до тъмносив цвят, понякога и леко червеникав цвят. Грауваките обикновено са сиви до жълто-сиви на цвят, докато порфирът е по-червеникав.

Някои естествени камъни за суха каменна зидария се предлагат и рязани. Те са малко по-ъглови и следователно по-лесни за монтаж от грубите камъни, но са и значително по-скъпи. Ако чистата зидария е твърде скучна за вас, засадете по-големите празнини и фуги с трайни насаждения в алпинеума като ниски камбанки, уханни алисиуми, бордюрни флокси или каскадна аубриета.

Европейското градинарство нарича сухият зид от големи естествени камъни с цветя отгоре фризийски стени. Те са високи 80 см и приблизително толкова дълбоки с основата от чакъл и пясък. Горната част на фризийската стена е постоянно изложена на слънце, докато водата се просмуква бързо в стената. Следователно растенията в идеалния случай трябва да могат да се справят със сушата и много слънце, като лавандула или ароматни билки. Въпреки това, класиката на фризийска стена е розата. Това обаче изисква малко повече грижи.

Стабилният зид се състои от три основни части: основа (1), тухли (2) и дренаж (3)
Стабилният зид се състои от три основни части: основа (1), тухли (2) и дренаж (3)
Камъните трябва да стават все по-малки и по-малки отдолу нагоре, а камъните в долната част трябва да са възможно най-широки от едната страна и заострени от другата (към земята).
Камъните трябва да стават все по-малки и по-малки отдолу нагоре, а камъните в долната част трябва да са възможно най-широки от едната страна и заострени от другата (към земята).
Ъгъл на наклон: Опънете конец на височина 80 см под ъгъл на наклон от 10 до 15 градуса към външната страна на най-долните камъни. Стената трябва да се стеснява навътре до тази степен, за да бъде стабилна.
Ъгъл на наклон: Опънете конец на височина 80 см под ъгъл на наклон от 10 до 15 градуса към външната страна на най-долните камъни. Стената трябва да се стеснява навътре до тази степен, за да бъде стабилна.
Типична фризийска стена
Типична фризийска стена
Карлуковски дувар, районът на Луковит е богат на варовикови скали
Карлуковски дувар, районът на Луковит е богат на варовикови скали