Честите превалявания ще са предпоставка за увеличаване на инфекциозния фон

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от неустойчиво време. В началото на седмицата вегетационните процеси при земеделските култури ще протичат със забавени темпове при поднормени средноденонощни температури. При пшеницата и ечемика ще се наблюдават фазите вретенене и начало на изкласяване. Масово настъпване на изкласяване ще се наблюдава на места в Дунавската равнина и източните райони (агростанции Бъзовец, Кнежа, Новачене, Силистра и Карнобат).

При царевицата ще се наблюдава поникване и листообразуване – 1-3 лист. При слънчогледа ще се развиват първа, втора двойка същински листа. При овошките ще протича наедряване на завръзите, а при лозата - развитие на 1-3 лист и поява на реса.

През втората половина от периода се прогнозира относително нормализиране на топлинните условия и ускоряване на вегетацията при земеделските култури.

Честите превалявания ще ограничават възможностите за сезонни агротехнически дейности и провеждане на растителнозащитните пръскания при трайните насаждения и посевите с есенни и пролетни култури. Влажното време е предпоставка за увеличаване на инфекциозния фон от гъбни заболявания по земеделските култури – кяфяво гниене, струпясване и брашнеста мана по овощните видове, мани по зеленчуковите култури и лозата, брашнеста мана, фузариоза и ръжди по зимните житни култури.