Домашните щурци вече могат да се използват в храната - замразени, сушени или на прах. От четвъртък това ще се отнася и за ларвите на брашнен бръмбар, след като нов закон влезе в сила в ЕС.

От Европейската комисия посочиха, че са подадени заявления за вписването на още осем вида насекоми като храни. Те се считат за идеален отговор на много проблеми в хранително-вкусовата промишленост.

Насекомите са лесни за отглеждане, имат високо съдържание на хранителни вещества - подобно на пилешкото, говеждото, рибата или свинското, а освен това са вкусово неутрални. Повече от 2 млрд. души по света се прехранват чрез тях. В Европа тази практика също се приема все по-добре.

Защо се разрешава употребата на насекоми като храна?

След неотдавна издаденото разрешение брашнените червеи вече се считат за „нова храна“. Те не са широко консумирани от хората в ЕС преди 15 май 1997 г., когато влиза в сила първият регламент.

След строга научна оценка, извършена от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), държавите членки дадоха зелена светлина на Комисията да позволи на стопански субект в областта на храните, който е подал заявление за такова разрешение, да пусне продукта на пазара на ЕС.

На 1 юни 2021 г. Комисията прие правния акт.

Безопасни ли са насекомите като храна?

Новите храни са приети на европейския пазар след направена строга научна оценка от ЕОБХ, че не представляват риск за човешкото здраве. Заключението е, че жълтите брашнени червеи са безопасни.

Тази новоразрешена храна важат същите правила на ЕС, отнасящи се за отбелязването на алергените. С тях се определя списък на 14 алергена, които трябва да бъдат посочвани върху етикетите, като яйца, мляко, риба, ракообразни, а сега и насекоми. Тези правила предоставят на хората, живеещи с хранителни алергии, по-добра възможност да вземат информирани решения и да избягват продукти, съдържащи съставки, към които те са чувствителни.

Етикетите са необходими, тъй като, че консумацията на жълти брашнени червеи

може да доведе до алергични реакции, особено при хора, алергични към ракообразни и акари

Такива случаи обаче са много малко.

Как потребителите ще знаят дали в храната им има насекоми?

Потребителите могат да бъдат уверени, че след като тези продукти се появят в супермаркетите, те ще бъдат ясно етикетирани, като потребителят ще бъде информиран за точното съдържание на своите покупки.

Как насекомите в храните и фуражите допринасят за устойчивостта на продоволствената система?

Според Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) насекомите като храна ще играят водеща роля за справяне с многобройните проблеми, с които се сблъскваме през 21-ви век - нарастващите цени на животинските белтъци, продоволствената несигурност, натискът върху околната среда, нарастването на населението и засилващото се търсене на протеини от страна на средната класа.

В нашия свят има

изобилие от насекоми, които имат високо съдържание на белтъци и хранителни свойства,

а освен това те представляват едва 1% от въглеродния отпечатък на добитъка. Те са идеална хранителна алтернатива, улесняваща преминаването към здравословен и устойчив начин на хранене и допринасяща не само за нашето здраве, но и за доброто състояние на околната среда, а оттам — и за нашето бъдеще.

Какви са следващите стъпки в тази област?

Според Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) над 1900 вида насекоми сe използват за храна по света. Също както за брашнените червеи, Комисията получи няколко заявления за разрешаване и на други видове насекоми, като например Alphitobius diaperinus larvae (по-малки брашнени червеи), Gryllodes sigillatus (индийски щурец), Acheta domesticus (домашен щурец), Locusta migratoria (мигриращ скакалец) и Hermetia illucens larvae (черна муха войник) съгласно регламента за новите храни.

Към днешна дата Комисията е счела 11 заявления за валидни и за всяко от тях ЕОБХ извършва оценка на безопасността. Веднага след като ЕОБХ даде положително становище, Комисията ще пристъпи към процеса на разрешаване.

През следващите години видовете насекоми, разрешени съгласно регламента за новите храни, ще станат все по-важен източник на алтернативни белтъци, което ще допринесе за постигането на целите на стратегията „От фермата до трапезата“ за устойчива продоволствена система в ЕС и по света.