Резниците трябва да се вземат само от здрави и плододаващи дървета

Ако планувате през пролетта да извършвате присаждане, съответно трябва да си набавите калеми. Това става през зимните месеци - декември и януари, а в по-студените райони на страната и през февруари.
Тъй като целта на присаждането е да се получат плодове с определени характеристики, то е важно да се осигурят качествени калеми.

Резниците се добиват само от силни и плододаващи овощни дървета. Така има гаранция, че сортът, който се присажда, е този, който овощарят желае.

Калемите се режат от едногодишни клончета, които са здрави и добре развити. От значение е летораслите да са добре узрели, с умерен растеж и с добре развити растежни пъпки. Освен това клонките трябва да са достатъчно дълги.

Препоръчително е те да се добиват от южната страна на дръвчетата, като се избират такива от връхната и периферната част на короната.

Майчино растение

Задължително е майчините растения, от които се вземат калемите, да са здрави и без признаци на вирусни заболявания. Сигурни симптоми на болни дръвчета са прекалено скъсени междувъзлия и спираловидно усукана дървесина на клонките.
Тъй като е важно дърветата да се опазят, клонките се режат внимателно като от основата се оставят около 2-3 пъпки, които да продължат развитието им.

Резниците

Клончетата, които са подходящи за рязане на калеми, трябва да са с по-къси междувъзлия и да са с дължина 60-90 см. Диаметърът в основата им да е около 6-12 мм.

Калемът за присаждане се взема от средната или долната третина на летораслите, защото горните им части (върхове) са по-слабо развити и пъпките им съдържат по-малко хранителни вещества.

Калемите трябва да са с дължина около 25-30 см, с 10-15 пъпки.

За да се осъществи качествено присаждане, калемите трябва да се вземат от много добре узрели клончета. А ето и как да ги познаете:

  • Когато летораслите са добре узрели, ако се притиснат между пръстите, те пукат. Ако са зелени, се огъват и не издават шум.
  • Зрелите клончета се различават и по цвета на сърцевината, която трябва да бъде зелена, а не пожълтяла или изсъхнала.

Грижи

  • Калемите се режат задължително преди набъбването на пъпките. Ако вегетацията е започнала, съответно пъпките са набъбнали, не бива да се вземат резници от такива дръвчета.

Специалистите препоръчват, ако се закъснее с добиването на калеми, първо да се вземат от костилковите овощни видове, а после от семковите. Това се прави, тъй като първите излизат по-рано от дълбокия покой.

  • Калемите се навързват по сортове и задължително им се поставя етикет, за да не се получи грешка.
  • Долната част на резниците се засажда в чист речен пясък. Съдовете се поставят в хладно и проветриво помещение. В домашни условия е трудно да се контролират температурата и влажността. Препоръчително е температурата да е в рамките на 0-10 градуса. Освен това помещението трябва редовно да се проветрява, а пясъкът да се полива. Не бива обаче да се прекалява с влажността на субстрата, тъй като може да се провокира преждевременно събуждане на пъпките.