„Прилагането на мерките по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 върви с добри темпове както в Министерството на земеделието, така и в Държавен фонд „Земеделие”. Това отбеляза заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на годишната среща с експерти от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (АГРИ) към Европейската комисия, които са на посещение у нас.

Целта на тази среща е да се оцени прогресът по прилагането на програмата и да се минимизират рисковете от непостигането на целите, заложени в нея, съобщиха от агроминистерството.

„Наваксано беше забавянето в обработката на проектни предложения по ключови мерки, за което, за съжаление, политическата нестабилност в страната допринесе. Все пак работим по ключови инструменти като инвестиционните и тези свързани с Местните инициативни групи”, коментира още заместник-министър Събев пред участниците в срещата.

Сред акцентите на срещата беше и развитието на биологичното производство в страната и изпълнението на Мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР. На експертите от ЕК бе представен изготвеният проект на Националния план за развитие на биологичното земеделие в България до 2030 г. В плана са заложени мерки и действия, насърчаващи създаването на нови биологични площи и подобряване видимостта на биологичните продукти у нас, отчитайки натрупания опит от прилагането на специализираната за отрасъла мярка за периода 2014-2020 г.

По време на годишната срещата беше представен и изготвеният от Министерството на земеделието и Държавен фонд „Земеделие” план за намаляване на риска от автоматични отчисление на средствата, според който към настоящия момент не се очаква такива.

По време на посещението си у нас, експертите от ГД АГРИ посетиха предприятие за преработка на биологичен розов цвят и билки в с. Турия, община Павел баня, област Стара Загора, където се запознаха с производствените мощности и историята на предприятието, което е изнася биологичен розов цвят и билки в цял свят.

Експерти на ГД Агри към Еврокомисията на посещение в България
Снимка: МЗм
Експерти на ГД Агри към Еврокомисията на посещение в България Снимка: МЗм
Среща на експерти на ГД Агри към Еврокомисията в Министерството на земеделието
Снимки: МЗм
Среща на експерти на ГД Агри към Еврокомисията в Министерството на земеделието Снимки: МЗм