Фирмите „Екофол“ и “Агрополохим“ представиха нови стратегически предизвикателства към земеделците на десетия национален агросеминар

На десетия национален агросеминар, организиран от НАЗ, изявените лидери на пазара на гранулирани и листни торове в България и региона “Агрополихим“ АД и “Екофол“ АД, затвърдиха партньорството си, обявявайки пред земеделските производители направленията, в които обединяват усилията си, базирайки се на опита и професионализма си в областта на:

Разработване и внердяване на нови технологии за по-висока ефективност, рентабилност и екологичност в торовете.

Разработка, производство и продажба на специализирани гранулирани торове със защита от загуби.

Развиване на пазара на специализирани гранулирани торове на Балканския полуостров и извън него.

Друг основен акцент в представянето на събитието, който предизвика интереса на земеделските производители, бе темата за необходимостта от прилагането на нови, по-ефективни решения при подхранването на растенията:

Дилемата: По-малко разходи или

по-висок добив има решение!

Увеличаващото се световно население, липсата на нова земеделска земя и все по-малкото земя на глава от населението, както и вървящата нагоре глобална средна температура, предизвикват нуждата от повече реколта за изхранване на все повече хора. Как би могло да се постигне по-добра ефективност, предвид климатичните особености, без да се увеличават разходите на декар?

Лекторът, Татяна Михайлова, за пореден път успя да защити името на „Екофол“ като качествен и надежден български производител, посочвайки решение на казуса чрез подобряване на технологиите за хранене на растенията с азотни торове със защита от загуби. Не е необходимо да се прави компромис с добива, защото той ще е жизнено необходим. Подобрено хранене може да се постига без съществено увеличение на разхода на декар, прилагайки новите достижения на торовата наука и производство.

Торовете със защита от загуби могат

да се прилагат в редуцирани норми (20%),

при намалени разходи за труд, съхранение и транспорт, спестявайки време за торене и осигурявайки изхранването на идентичен добив.

Карбамидът е най-широко използваният азотен (N 46%) тор в света, при който се прогнозира увеличение на годишното търсене от 1,5% през следващите години.

Ето защо, за да бъдат по-добре подготвени земеделците в региона за предизвикателствата на климатичните промени и динамиката на пазара, “Екофол“ представи на семинара на НАЗ две съвременни технологии за защита на азота от загуби:

Третиране на карбамид с инхибитор на уреазата.

Третиране на карбамид с инхибитор на уреазата и инхибитор на нитрификацията.

Производството и на двата тора ще се извършва от “Агрополихим“, а реализацията на пазара ще бъде от “Екофол“ – за карбамида с двойна защита и от двете фирми - за карбамида със защита от загуби от изпарение на амоняк.

Вниманието на участниците в семинара бе привлечено най-вече от

DURASOL® UREA DUAL MAX -

карбамид с максимална двойна защита

Продуктът DURASOL® UREA DUAL MAX осигурява азот с оптимална защита от загуби от изпарение на амоняк, отмиване и отделяне на парников газ. Намалените загуби гарантират много повече наличен азот за растенията. Карбамидът с двойна защита на “Екофол“ намалява разходите за труд, горива и време и позволява по-голяма гъвкавост при избор на срокове за торене. DURASOL®NCode DUAL MAX има определен механизъм за защита. Специалното третиране с двоен инхибитор забавя хидролизата на карбамидa и превръщането на амониевия азот в нитратен. Това осигурява по-високата му ефикасност и наличност в полза на растенията. Отдаването на азот е забавено с продължителност до 60 дни, в синхрон с нуждите на растенията, което спомага за постигането на максимални добиви и високо качество на продукцията.

Присъстващите земеделските производители на юбилейното издание на семинара на НАЗ имаха възможността да се срещнат и консултират и със специалисти на компанията, която традиционно отбеляза присъствието си с щанд на събитието в Пловдив.