Бананът е типичен пример за модерно производство на храни. Той е не само успешна, но и уязвима култура.

Новата книга „Бананът“ предлага поглед към отглеждането на банани, световната търговия и бъдещето му. Изследователите от Университета във Вагенинген, Нидерландия Герт Кема, професор по растителна патология и Федес ван Рейн, старши научен сътрудник по оценка на въздействието, вериги за създаване на стойност и хранителни системи, са редактори на книгата, която излиза на нидерландски. Автори на книгата са двадесет и четирима души от университети, изследователски институти и местни и чуждестранни предприятия.

Големите, сладки и най-вече евтини банани се предлагат в изобилие в супермаркетите. Въпреки това бъдещето на този плод далеч не е сигурно. Книгата "Бананът" представя картина на света на бананите и как системите за интензивно земеделие влияят върху живота и благосъстоянието на човечеството. "Като се има предвид всичко това, бананът символизира всичко правилно и неправилно в глобализацията на селското стопанство и предизвикателствата, пред които е изправено нашето общество: да направим нашите вериги за производство на храни по-устойчиви", се казва в предговора.

"След като прочетете тази книга, бананите никога няма да имат същия вкус", обещава Кема. Това е така, защото книгата разглежда бананите от различни гледни точки на: потребителя, супермаркета, търговския сектор, земеделския производител и изследователя.

Потребителската цена

трябва да бъде два пъти по-висока от сегашната за една справедлива производствена верига - казват Ван Рийн и Кема.

"Справедливата цена осигурява на работниците в банановите плантации заплати, които предлагат по-добър стандарт на живот от сегашния", заявява Ван Рийн. "Цените в рамките на веригата в момента се повишават поради цените на горивата за въздушен и морски транспорт", добавя Кема. "Освен това увеличената нужда от пестициди също увеличава разходите на фермерите. Южноамериканските банани, които ядем,

са били пръскани

поне 40-65 пъти годишно,

което прави бананите една от най-малко устойчивите култури.

Без пестициди повечето от бананите, които понастоящем се предлагат в супермаркетите, биха изчезнали. Това е така, защото почти всички банани в Европа и повече от половината банани в света са от един и същи сорт.

Бананът Кавендиш (Cavendish) спаси световния пазар на банани в средата на миналия век, когато се появи неудържимо гъбично заболяване. Сега Кавендиш доминира на световния пазар, докато се появява нов вариант на същата опустошителна гъба. Тази заплаха се прибавя към болестите, които могат да бъдат ограничени чрез пръскане. Освен това тази нова гъба засяга и местните сортове, което може да доведе до опустошение за милиони хора, по-специално в Африка, за които бананът е основна култура, сравнима с ориза, маята или зърното.

Заплахите изискват нови сортове

Въпреки заплахите Ван Рийн и Кема са убедени, че бананите няма да изчезнат от рафтовете на супермаркетите. Потребителите могат да помогнат, като купуват банани от справедливата търговия и биологични банани. Но е необходимо повече, твърдят авторите.

"Трябва да се сложи край на екстремните монокултури. Трябва да намерим сортове, които са нечувствителни към гъбичките, които се срещат в момента, и да ги отгледаме в нови сортове, които са вкусни и устойчиви", заявява Кема. Този процес може да бъде ускорен чрез съвременни изследователски методи. "През 2035 г. бананите ще бъдат много разнообразни", прогнозира той.