„Биопроизводител на годината“ за 2021 г. от годишните награди на в. „Български фермер“ - ферма „Розино“ се намира между Средна гора и Стара планина, в самото начало на Розовата долина. Пороите в Подбалкана от миналия месец преминаха и през тях.

След това се видяха щетите – оттам и уроците. А и решенията, които добрите земеделски практики дават, за да защитят от екстремни феномени на климата.

„Основният проблем е свързан с хумусния плодороден слой, препашуването може да доведе до обедняване на почвите и загуба на биоразнообразие. И вследствие се получават ерозирали участъци. Видяхме го на части, които бяха голи – черните пътища без тревна настилка веднага пропаднаха. А до тях, където имаше доста трева, структурата се запази“, споделя Албина Ясинская.

Те стриктно следват принципите на

ротационната паша

Пашуването е точно толкова, колкото да е полезно: животните да успеят да си набавят необходимото количество храна, в същия момент да наторят и след това се местят на други пасища. За годините, в които стопанисваме земите, виждаме доста голямо подобрение на тревостоя и биоразнообразието. Това се потвърждава и от сертифициращия контролен орган, което е голям комплимент за нас. Ротационната паша ни позволява с времето да получаваме все повече храна за животните. Забелязва се и на пръв поглед, вижда се колко е ерозирала земята на пасища извън нашата територия в съседство, и колко голяма е тревната покривка при нас, само заради тези добри земеделски практики, които прилагаме.

Друг фактор са запазените

буферни зони

Дървета и храсти, в които се крият селскостопанските животни и диви дребни бозайници и влечуги от летните жеги, силни ветрове, дъждове и други опасности. В метода пермакултура има дял, наречен forest garden (горска градина), която ни учи как да ориентираме дървета и да поддържаме натурална гора в стопанството. Балансът на определени видове дървета и храсти на разстояние, каквото представляват и буферните зони, биха забавили изпарението на влагата от почвата. Но е важно дърветата да са локални, адаптирани към условията.

И друго важно: „От години алармираме за сечта в района като превенция, защото е един от най-големите проблеми. Над нас имаше хубава гора, сега я няма. Направени са и доста големи коловози от камионите, това също прави едни слаби точни в планината. Постоянно обръщаме внимание за това“, допълва тя.

Грижата за околната среда е постоянна

Тя включва редовно почистване на деретата и коритата на двете реки покрай имота им; събиране на паднали клони и трансформирането им в купчини и прегради, в които да се крият дребни бозайници и земноводни. Хранилки според различните видове птици. Правене на праговете в реката, за да се запази популацията на риби и раци, а и за да има вода и в най-горещите месеци на годината. Малки езера и повторно използване на водата в производството са още от начините им да опазят този все по-ценен ресурс.

Опазването на дивата природа е подобряване на биологичното разнообразие. Домашните животни живеят в екологично чист район и в хармония с дивата флора и фауна. Човешката намеса трябва да е внимателна, съобразена с природата, да не наруши този крехък баланс и да не направи едно за сметка на друго, вярват от биоферма „Розино“.

Паша в биоферма „Розино“
Паша в биоферма „Розино“