Руската инвазия в Украйна сериозно наруши нормалното функциониране на световните пазари на селскостопанска продукция през 2022 г., тъй като двете страни са основни износители на пшеница, царевица, маслодайни семена (особено слънчоглед) и торове. Освен това действията за постепенно премахване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива повишиха цените на енергията. Всичко това е в основата на рязкото покачване на цените за ключови селскостопански продукти и суровини, както показват данните за индексите на цените на селскостопанските продукти, публикувани днес от Евростат.

Между второто тримесечие на 2021 г. и второто тримесечие на 2022 г. средната цена на стоките и услугите, консумирани в момента в селското стопанство (т.е. вложения, които не са свързани с инвестиции), е скочила с 36 процента за същата "кошница" с вложения. В рамките на тази "кошница" имаше значителни скокове на цените на торове и подобрители на почвата (+116 процента) и енергия и смазочни материали (+61 процента).

През горепосочения период средната цена на селскостопанските продукти като цяло (продукция) също се е повишила рязко (+25 процента) за същата "кошница" от продукти. Особено рязко увеличение на цените има при зърнените култури (+68 процента), при маслодайните семена и плодовете (+59 процента) и при яйцата (+45 процента).

Във всяка държава членка средната цена както на суровините, които не са свързани с инвестиции, така и на селскостопанската продукция се е увеличила между второто тримесечие на 2021 г. и второто тримесечие на 2022 г, предаде БТА.

Най-резки темпове на нарастване на средната цена на селскостопанската продукция през този период се наблюдават в Литва (+65 процента), Естония (+53 процента) и Унгария (+43 процента). Най-малък темп на нарастване се наблюдава в Дания (+7 процента), Малта и Португалия (и двете +12 процента).

Най-рязък ръст на средната цена на суровините, несвързани с инвестиции, е регистриран в Литва (+91 процента), Латвия (+62 процента) и Хърватия (+50 процента).