Става дума за тези животни, които няма да се използват за разплод догодина. Затова, вече отраснали, бракуваните прасета се

угояват с дебел слой сланина,

с продължителност 3 месеца

Слоят шарена сланина трябва да е най-малко 7 см, а цялата сланина - най-малко половината от живото тегло. Ако прасенцето в началото е недохранено и от 3-4-месечна възраст започнете да го храните „за клане“, тогава в трупа се образува тънка ивица месо под голям слой мазнина.

При угояване се използват

въглехидратни фуражи,
поради което прасетата натрупват мазнини със среднодневно наддаване от 1–1,2 кг.

През първия период на угояване се използват хранителни отпадъци, кореноплодни култури, картофи, цвекло, задушена коприва и др. Тези фуражи се включват в дажбата през първите 30 дни до 70%, като се дава и зърнена смеска и смесен фураж – 30%.