За това настоява Михаел Вилде, директорът на Bionext

"През последното десетилетие сме водили няколко разговора за вертикалното земеделие и по-специално за това защо в САЩ продуктите са етикетирани като биологични, но не и в ЕС. Въпреки че съм убеден, че вертикалното земеделие играе важна роля в изхранването на нарастващото население на света, не смятам, че на продуктите трябва да се поставя етикетът "биологично", тъй като корените на растението не са в почвата и не могат да определят от какво се нуждаят", казва Михаел Вилде, директор на Bionext, най-голямата организация на биопроизводители в Нидерландия.

Подпомагане на други техники за отглеждане

"Знаете ли, че една супена лъжица почва съдържа повече от 9 милиарда микроорганизми и че 25% от световното биоразнообразие се намира в почвата? Ето защо смятам, че винаги трябва да има връзка между храната и почвата и затова вертикалното земеделие не може да бъде обозначено като биологично. Това обаче не означава, че съм против него."

Видимост за сектора на биологичното земеделие

Bionext е организация, която представлява цялата верига на биологичното производство: производители, търговци и вносители и специализирани магазини за биологични продукти. Според Михаел "биологичното" все повече присъства в дневния ред на супермаркетите, неправителствените организации и политиците. Bionext получава покани да дава съвети за трансформиране на хранителната и селскостопанската система.

"Имаме три основни стратегии. Първо, искаме да развием пазара на биологични продукти, така че все повече производители да преминат към биологични методи на отглеждане. Второ, искаме да укрепим допълнително сектора чрез научни изследвания и развитие на знанията. И накрая, ние искаме да играем централна роля в свързването на социалните партньори в сектора. Bionext иска да играе важна роля в трансформирането на хранително-вкусовия и селскостопанския сектор", казва Михаел.

Създаване на подетикет за вертикално земеделие

Въпреки че Михаел представлява движението за биологично земеделие в Нидерландия, той е положително настроен и към вертикалните ферми, тъй като те са идеални за градски райони, където прясната храна е от голямо значение. Той се надява, че тези методи на отглеждане ще бъдат признати за устойчиви и че продуктите ще могат да се продават на по-висока цена.

Един специален етикет със сигурност ще помогне. Вземете например етикета Planet Proof, който сега все повече се превръща в основа за производителите. Според Михаел потребителите трябва да възнаградят производителя чрез цената на продукта за това, че се придържа към устойчиви методи на отглеждане.

Силата на етикета за биологично производство

Според Михаел етикетът за биологично производство има много предимства. Един от тях е доказаният модел на устойчивост. "Имам предвид цялостно отношение към климата, водата, почвата, хуманното отношение към животните, здравето и биоразнообразието. Това обаче не означава, че биологичното земеделие има най-високи резултати във всеки аспект в сравнение с другите форми на устойчиво градинарство“, казва той.

Освен за устойчивост, етикетът за биологично производство е и силен и надежден етикет, основан на европейските разпоредби. Това означава, че производителите на биологични продукти могат да продават продукцията си на по-висока цена. Но биологичното земеделие е много повече от регулация, то се основава на четири ключови принципа: екология, грижа, здраве и справедливост.

Поглед към бъдещето

В бъдеще Михаел вижда по-реална устойчивост в хранителната верига, тъй като се правят големи стъпки за намаляване на въглеродните емисии и използването на вода.

"Не съществува златно всеобхватно решение, което да разреши всички кризи в нашата хранителна и селскостопанска система, затова трябва да се съсредоточим върху различните форми на устойчивост на бъдещето земеделие, където храната може да се отглежда в хармония с природата. Вертикалното земеделие, както и методите за биологично отглеждане и други форми на производство на храни, са част от това решение."