Потреблението се очаква да нарасне в световен мащаб до 145 млн. т до 2029 г. и ще е половината от допълнително консумираното месо, докато търсенето на говеждо и агнешко като цяло намалява, сочи проучване и анализ на FAO Agricultural Outlook

Въпреки че в момента е затруднено от огнища на африканска чума по свинете в Азия, глобалното потребление на месо ще нарасне с 12% през следващото десетилетие, като

по-евтините домашни птици ще представляват

половината от увеличението

Потребителите в страните със среден доход се очаква да използват допълнителните си доходи, за да трансформират диетите си от основни продукти към такива с по-висока стойност, като месото, се казва в анализ на FAO Agricultural Outlook. Потреблението в развиващите се страни, особено в Азия и Африка, ще нарасне 5 пъти по-бързо, отколкото в развитите страни. В момента консумацията на месо на глава от населението е ниска в развиващите се страни, но е близо до нивата на насищане в развития свят. Прогнозите са потреблението на птиче месо да се увеличи в световен мащаб до 145 млн. тона до 2029 г., се казва в доклада на ФАО.

Докато апетитът за месо е силен в развиващите се нации и докато глобалното търсене се е облагодетелствало от нарастването на населението и доходите, съществуват потенциални ограничения. Загрижеността за околната среда и здравето в страните с високи доходи се очаква да подпомогнат прехода от животински протеини към алтернативни източници, както и по-бързото заместване на червеното месо, особено говеждото, с птиче и риба.

Растящият просперитет, епидемиите от болести, природните бедствия и потребителските предпочитания променят глобалното потребление на месо, което в световен мащаб се е увеличило 4 пъти от 1961 г. насам. Нарастващото население насърчава разширяването на броя на добитъка, като

80 милиарда животни се колят годишно,

за да се произвеждат 340 млн тона месо

за човешка консумация, се посочва в доклада.

Интересно е да се отбележи, че докато потреблението на месо е положително свързано с дохода, по-ранно проучване на 120 държави установява, че при определено ниво на доход на глава от населението общото потребление на месо намалява в синхрон с намаляването на дохода.

Околна среда, здраве и благосъстояние

Изменението на климата и влошаването на околната среда продължават да мотивират все повече хора да намалят консумацията на месо, докато съображенията за човешкото здраве и хуманното отношение към животните предизвикват нарастващи нива на флекситаризъм (гъвкаво хранене с два основни принципа: първият е да се намали консумацията на всякакви животински продукти, а вторият – в основата на диетата да присъстват само растителни храни) и повече алтернативи на растителното месо.

Заместването на червеното месо

с птиче също е очевидно,

вероятно поради схващането, че пилешкото е по-здравословно, по-добро за околната среда и, разбира се, по-евтино.

Въпреки че храненето е личен избор, в зависимост от наличността и достъпността, последиците за общите ресурси на земята - въздуха, водата, биоразнообразието и климата, са пропорционално по-големи от тези на енергията, транспорта и всяка друга индустрия в цял свят с 20-годишен хоризонт. Очаква се всичко това да предизвиква преминаване към по-малка консумация на месо, отбелязват авторите на изследването, добавяйки, че екипът е търсил доказателства за „пиково месо“ – момент, когато консумацията на животинско месо достигне пикове, последвана от доброволно отдръпване и намаляване на търсенето.

Домашните птици са основен двигател за

увеличаване на консумацията на месо

Годишните оценки за потреблението на говеждо и телешко, птиче, свинско и овче или козе месо (в кг тегло на глава от населението) се следят и са налични в базата данни на FAO Agricultural Outlook за всяка година в периода между 2000 и 2019 г. Изводите на анализаторите са категорични - домашните птици са основният двигател за увеличаване на общата консумация на месо, докато консумацията на говеждо и агнешко като цяло е намаляла. Тези тенденции вероятно отразяват предпочитанията на потребителите и технологичното развитие на сектора.

Яденето на повече месо

Световната консумация на месо на глава от населението се е увеличила между 2000 и 2019 г. (29,5 кг срещу 34,0 кг) с 0,34 кг/глава от населението за година. В 26 от 35-те изследвани държави общото потребление на месо на глава от населението е нараснало значително с времето. Най-голямо увеличение - около 2 кг/глава/годишно, се наблюдава в страни с нива на потребление под средното за света за 2000 г., като Русия, Виетнам и Перу. В страните от Южна Америка - Бразилия, Аржентина, Чили и Колумбия, които имат относително високо потребление през 2000 г., също се наблюдава годишно увеличение с над 1 кг/глава.

Намаление на консумация на месо се наблюдава в 6 държави, най-вече в:

  • Нова Зеландия - 86,7 кг/глава от населението през 2000 г. до 75,2 кг/глава от населението през 2019 г.;
  • Парагвай - 53,5 кг/глава от населението през 2000 г. намалена до 39,5 кг/глава от населението през 2019 г.

Птиците доминират в консумацията на месо

Световното потребление на птиче месо на глава от населението е 14,8 кг през 2019 г. в сравнение с 9,8 кг през 2000 г. Търсенето на птиче месо се е увеличило повече от 2 пъти в 13 страни. От 35 изследвани държави в 30 от тях се наблюдава линейна тенденция на увеличаване на консумацията на птиче месо на глава от населението между 2000 и 2019 г. Голямото предимство на сектора (добре функциониращ в ЕС), е, че се работи едновременно на два производствени фронта – единият са системите за люпене в промишленото птицевъдство, а при другия яйцата се излюпват в хамбара в личното стопанство или в семейната ферма. Но и в двата случая се реализират 2 изключително търсени здравословни продукта –яйца и птиче месо.

В 15 страни увеличението

е над 10 кг/човек от населението,

докато в Перу, Русия и Малайзия е над 20 кг/човек. Лек спад в консумацията на птиче месо се наблюдава в Етиопия, Нигерия и Парагвай, докато в Израел и Тайланд не се отчита подобна тенденция. За разлика от намаляващия пропорционален принос на говеждо и свинско месо към общата световна консумация на месо, приносът на домашните птици се е увеличил от 33% на 43,4% между 2000 и 2019 г.

Въпреки нарастващото потребление на месо в икономиките с ниски и средни доходи, различията между страните остават. Някои държави като Индия и Етиопия консумират по-малко от 5 кг/глава/годишно поради проблеми с достъпността,

В Австралия и САЩ потреблението е до 100 кг/глава/годишно

В Нова Зеландия, Канада и Швейцария вегетарианството се разраства, тъй като по-голяма част от населението сега съзнателно намалява консумацията на месо поради опасения за околната среда и здравето.

Подобрената наличност на алтернативни протеини също стои зад намаляването на консумацията на месо, както и въпроси като:

  • хуманното отношение към животните;
  • етиката;
  • загрижеността за околната среда;
  • устойчивостта на хранителните системи;
  • здравето.

Производството на домашни птици включва превръщане на фуража в месо или яйца, но с високите разходи за фураж рентабилността е под натиск. Повишената ефективност на фуражите ще намали разходите за производство, което след това ще увеличи рентабилността. А тя е пряко свързана с доходите. И ако те са ниски, общото потребление на месо ще намалява в синхрон с ниския доход.

Птиците доминират в консумацията на месо. Световното потребление на птиче месо на глава от населението е 14,8 кг през 2019 г. в сравнение с 9,8 кг през 2000 г.
Птиците доминират в консумацията на месо. Световното потребление на птиче месо на глава от населението е 14,8 кг през 2019 г. в сравнение с 9,8 кг през 2000 г.
Производството на домашни птици включва превръщане на фуража в месо или яйца, но с високите разходи за фураж рентабилността е под натиск.
Производството на домашни птици включва превръщане на фуража в месо или яйца, но с високите разходи за фураж рентабилността е под натиск.