Добавките за млечните крави трябва да бъдат избрани според способността им да отговарят на нуждите на определена дажба и възвръщаемостта на инвестицията

Фуражът обикновено е най-високият променлив разход при производството на литър мляко. 

Настоящата геополитическа криза подхрани нарастващите цени на суровините, подкрепени от загриженост за наличността им. Производителите на млечни продукти по целия свят се фокусират отново върху защитата на маржовете (разлика в цената между покупката и продажбата) и осигуряването на необходимите ресурси за оптимизиране на производството.

Кои са най-добрите практики при използването на фуражи, съхранението и управлението на предизвикателствата при доставките, за да се подпомогне рентабилността на млечните ферми.

Намаляването на разходите за фураж

трябва да бъде балансирано
със задоволяване на нуждите на кравите и без компромис с производителността на стадото. В светлината на сегашната нестабилност производителите на млечни продукти трябва да гарантират, че мониторингът на ефективността на фуража е включен като основен параметър в тяхната стратегия за управление.

Днес финансовата ефективност наистина има значение. Това означава, че тъй като цените на концентрата (т.е. царевица и соя) се увеличават, фермерите трябва да се възползват максимално от по-евтините фуражи с високо съдържание на фибри, особено домашните фуражи. Тези опити за по-добра ефективност на храненето трябва да бъдат интегрирани в цялостна стратегия за хранене.

Проучванията подчертават, че до 45% от отгледаните и закупени вложени фуражи са или загубени, или недостатъчно използвани в процеса на хранене от полето, през съхранението, при изхранване и вътре в животното. Разпознаването къде възникват отпадъци във всички точки от процеса на захранване позволява на производителите да приоритизират действията за смекчаване на отпадъците при всяка възможност, което води до малки спестявания, които са добре дошли сега.

Ефективното използване на фуража винаги трябва да бъде целта и това може да бъде постигнато чрез разглеждане на качеството на фуража, здравето на търбуха и хранителните приложения.

Качество на фуража

Планирайте да направите възможно най-качествения фураж, тъй като той е важен компонент от бавно смилаемата част от диетата на кравите в лактация. Фуражът е най-променливата фуражна съставка по отношение на смилаемостта и състава на хранителните вещества и представлява по-голяма част от дажбите, отколкото всеки друг фураж.

Висококачественият фураж е по-смилаем, така че ще можете да давате повече от него на кравите.
Здравето и продуктивността на търбуха ще бъдат подобрени с използването на висококачествени фуражи и като такива фуражите могат да повлияят на ефективността на фуража чрез поддържане на желана среда в търбуха. Ацидозата (ниско pH на търбуха) може да повлияе отрицателно на ефективността на фуража чрез намаляване на смилаемостта на фибрите чрез промени в микробните профили на търбуха. Адекватните физически ефективни фибри (размер на частиците на фуража) в дажбите ще спомогнат за поддържането на подходяща среда в търбуха чрез

стимулиране на дъвченето и преживяването
увеличаване на секрецията на слюнка и подобряване на буферния капацитет на търбуха. Прекомерно обработените фуражи няма да осигурят на кравата достатъчно дълги частици и в резултат на това няма да стимулират преживяването. Подходящата дължина на частиците на фуража също е необходима, за да се поддържа средата на търбуха и правилната му подвижност.

Здрав търбух

Един от най-важните елементи за повишаване на ефективността на фуража е да се използва търбухът на млечната крава до пълния му потенциал. Подпомагането на активността и растежа на микрофлората на търбуха позволява хранителните вещества да бъдат извлечени от храната възможно най-ефективно. Въпреки че днес има още по-голям фокус върху защитата на маржа, производителите трябва да гарантират, че формулировката на дажбата не компрометира търбуха, тъй като неоптималната функция на търбуха ще доведе до загуба на фураж и по-слаб отговор на млякото.

За да функционира правилно търбухът,
условията в него трябва да са оптимални, с pH по-високо от 6.

Фуражни добавки, като жива мая, често се включват в дажбите, за да спомогнат за стабилизирането на колебанията в pH на търбуха. Размерът на частиците, заедно с други аспекти на доставката на фураж и настаняването на животните – като смесване на дажби, време на хранене и социални взаимодействия между животните – може да повлияе на поведението при хранене и преживяване и функцията на търбуха. Лошото храносмилане на фибрите поради разстройство на търбуха или небалансирана дажба може да доведе до намален прием на фураж и увеличени количества несмлени фибри във фекалиите. Ако кравата яде по-малко фураж и ако този фураж е по-малко смилаем, нейното енергийно снабдяване ще намалее, което впоследствие ще повлияе на способността й да произвежда мляко.

Хранителни приложения

Основният двигател на функцията на търбуха е дажбата, с която се храни кравата. Наред с фуражите, зърното и източниците на протеини, включени в дажбата, други малки включени съставки могат значително да повлияят на функцията на търбуха. Има доказателства, че храненето с живи дрожди може да повиши ефективността на фуража при лактиращи млечни крави, особено когато кравите са подложени на топлинен стрес. Тези добавки могат като цяло да подобрят храносмилателната ефективност и оползотворяването на хранителните вещества, което води до повече мляко от същото количество фураж или, обратно, по-малко фураж, необходим за производството на същото мляко.

Включването в диетата на живи дрожди
може бързо да насърчи анаеробна среда, помагайки на желаните микроби, усвояващи фибри, да се размножават и ефективно да колонизират частиците на храната, което води до подобрено смилане на фибрите. Живите дрожди също така стимулира бактериите, използващи лактат, което помага да се намали киселинното натоварване в търбуха и да се избегнат значителни спадове в pH на търбуха, създавайки оптимална среда в него. След това целулолитичните бактерии процъфтяват и генерират повече енергия за кравата. Това създава по-ефективно и пълно смилане на дажбата, особено частта от фибри, което води до подобрена ефективност на фуража.

Фуражните добавки трябва да бъдат избрани според способността им да отговарят на нуждите на определена дажба и възвръщаемостта на инвестицията, обикновено под формата на подобрено производство на мляко или намалени разходи за фураж. Например вече е патентован щам на живи дрожди Saccharomyces cerevisiae, със специфична активност в търбуха и ползите от него се подкрепят от повече от 230 научни изследвания в световен мащаб.

Настоящите предизвикателства карат производителите на млечни продукти

да преразгледат стратегиите за

управление на фуражите

и да намерят начини за спестяване на разходи.

За да поддържат рентабилно производство, производителите трябва да се съсредоточат върху максимизирането на ефективността на фуража и да гарантират, че функцията на търбуха не е компрометирана. Защото добрата функция на търбуха е от решаващо значение за производството на мляко и ефективността на фуража. Производителите могат да сведат до минимум загубите, свързани с фуражите, като използват фураж с добро качество, поддържат здравето на търбуха и следват персонализирана формула на дажбата, като по този начин животните си по-ефективни и водят до потенциални спестявания на разходи.

Висококачественият фураж е по-смилаем, така че ще можете да давате повече от него на кравите.
Висококачественият фураж е по-смилаем, така че ще можете да давате повече от него на кравите.
Фуражните добавки трябва да бъдат избрани според способността им да отговарят на нуждите на определена дажба и възвръщаемостта на инвестицията, обикновено под формата на подобрено производство на мляко или намалени разходи за фураж.
Фуражните добавки трябва да бъдат избрани според способността им да отговарят на нуждите на определена дажба и възвръщаемостта на инвестицията, обикновено под формата на подобрено производство на мляко или намалени разходи за фураж.