Днес е последният ден, в който Държавен фонд "Земеделие" приема документи за извънредната финансова помощ във връзка с преодоляване на последиците от войната в Украйна.

Четири сектора ще си поделят предвидения бюджет от 62,260 млн. лв. Предвидено е свиневъдството и птицевъдството да получат по 25 млн. лв., 6 млн. лв. са отделени за лозаро-винарския сектор, други 6 млн. лв. са насочени към производството на зеленчуци, като п-голямата част от парите са предназначени за отопляеми оранжерии , за неотопляемите има 1 млн. лева.

Документите за подпомагане се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по постоянен адрес на кандидатите

Очаква се до 30 септември Фонд „Земеделие“ да изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати след извършване на всички административни проверки, включително и проверки на място.