Атанас Мулетаров е новият изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД. Той е избран с решение на Съвета на директорите на дружеството, съобщиха от там.

Мулетаров има дългогодишен опит в „Напоителни системи“ ЕАД, като от 2011 г. до момента е бил директор на дирекция „Собственост и наеми“ в централното управление на дружеството.