Финансовата помощ по извънредната мярка заради войната в Украйна за сектор „Растениевъдство“ е 222 млн.лв. Това съобщиха от Съюза на Дунавските овощари, след проведения днес консултативен съвет по овощарство и зеленчукопроизводство.

Подпомагането на сектор плодове и зеленчуци, ще се определи на база подадените заявления за обвързано подпомагане за 2022 г. Извънредна помощ ще получат и производителите на черупкови култури. При тях тя ще се определи на база площите, които са в заявленията им за подпомагане в декари за 2022 г. Помощта цели да подкрепи засегнатите от икономическата криза и военни последствия (повишениe цени на горива и продукти за растителна защита) производители.

15% от бюджета за растениевъдството ще се разпределени за лозя, маслодайна роза, ориз и черупкови и 85% за плодове и зеленчуци по схемата за обвързано подпомагане. Определен е таван за помощта от 62 хил. евро за едно стопанство. Ставките ще се определят на база подадените за подпомагане заявления като резултативна величина на бюджета.

Нотификацията ще бъде изпратена в Брюксел до края на следващата седмица, а в края на август се очаква да стартира приема по мярката. Средствата се очаква да бъдат изплатени до края на октомври.

Друг засегнат акцент е помощта за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция. Тя е с общ бюджет от 10 млн. лв. И след браншови запитвания (от страна на съюза на дунавските овощари, Добруджански овощарски съюз, Асоциация на овощарите в България и Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодни) е получена информацията за 117 одобрени проекта, които надвишават бюджета с 2,7 млн. лв. Предприети са действия по увеличаване на бюджета за помощта, за да стигнат средствата за всички отговарящи на критериите проекти. ДФЗ най-вероятно ще гласува увеличението на парите на следващия си управителен съвет.