Най-късно до 30 септември около 2000 земеделски стопани – свиневъди, птицевъди, лозари и оранжерийни производители, трябва да получат извънредната финансова помощ, която им се полага по линия на кризисния резерв на ЕС за преодоляване на последствията от войната в Украйна.

Важно е за съответните земеделски браншове да знаят, че проектът на наредбата за целта е подложен на обсъждане до утре, 7 юли, докогато могат да внесат предложенията си.

Влезлият в сила на 24 март т.г. делегиран регламент на ЕС за предоставяне на извънредната помощ дава право на държавите членки да определят земеделските сектори, които са най-засегнати от икономическата криза и в които се наблюдава значителен ръст на производствените разходи, затруднени търговски потоци и недостиг на суровини, поради което се поставя под риск продоволствената сигурност и се създава предпоставка за нарушен пазарен баланс.

Наредбата ще урегулира на национално ниво правилата и бюджета за предоставянето на помощта, също и условията на които трябва да отговарят стопаните и сроковете за извършване на плащанията.

Финансовият ресурс е осигурен от Европейския фонд за гарантиране в земеделието и от националния бюджет и ще бъде разплатен от бюджета на Държавен фонд „Земеделие“.

След обнародване на наредбата ще бъде отворен прием на заявления. Плащанията трябва да бъдат извършени най-късно до 30 септември 2022 г.