Мястото им за спане е на 80 см от пода

Припомняме как да пригодите помещението за токачките, защото те обичат да са нависоко. За целта трябва да направите

система от летви на етажи,

които се разполагат по следния начин:

0 височина от пода - до 80 см;

0 разстояние между етажите - 0 5 м;

0 разстояние между летвите в етажите (хоризонтално) - 0,4 м.

Важно правило! На 1 линеен метър от дължината на кацалките се падат по 5 птици или по 20 см на птица.

Пред кацалките поставете стълби за качване

В това помещение токачките се отглеждат до навършване на 28-седмична възраст.
Специалистите препоръчват да се практикува разделно полово отглеждане, защото мъжките започват да гонят и дразнят женските след навършване на 5-месечна възраст.

Първата селекция на подрастващите за разплод

се прави преди започването на втората фаза. А тя е свързана с отделянето на птици за разплод. Оставят само здрави, добре развити птици. Мъжките се включват в стадото на женските около 2-3 месеца преди пронасянето. Последната селекция се извършва при преместването им в птичарника за носачки.
При полуинтензивното отглеждане на подрастващи токачки в помещения с дворове на 1 кв. м от пода се предвиждат 14-15 птици. Тази гъстота е достатъчна, тъй като птиците прекарват почти цялото си време на двора и се прибират само за през нощта.

Фронт за хранене и фронт за поене

През първата седмица младите токачета може да храните в щайги или в кашони. От осмия ден, след преход от 2-3 дни, се преминава към хранене от стационарни хранилки, към които токачките привикват без проблеми. На една птица до 14-дневна възраст се осигурява фронт за хранене 2 см, до 42-дневна възраст - 5 см, а след това - най-малко 8 см.

През този период токачетата разпознават трудно храната и може да

кълват от постелята

Това е най-честата причина да получат храносмилателни разстройства и да загинат. Налага се постелята да бъде застлана допълнително за няколко дни с трипластно велпапе.

Токачките прекарват почти цялото си време на двора и се прибират само за през нощта. Но и навън предпочитат височините.
Токачките прекарват почти цялото си време на двора и се прибират само за през нощта. Но и навън предпочитат височините.