Болестите и неприятели, срещу които се води борба сега са - бяла ръжда и трите вида мухи - черешова мухa, средиземноморска плoдова муха и петнистокрила дрозофила. Поради изминалите дъждове могат да се наблюдават и заразявания от ранно и късно кафяво гниене и сачмянка. За борба се използват препарати с къс карантинен срок.

Средиземноморска плодова муха

Мухата при нашите условия засега не може да презимува и затова видът не се задържа за повече от една-две години в страната. Вероятно тук развива около 4 поколения. През пролетта, имагиниралите мухи са полово незрели и се хранят с нектар и др. течности. Снасянето започва след 4 до 10 дни само в зазряващите плодове. Ако няма подходящ гостоприемник мухите може да живеят 4-5 месеца и тогава да започнат да снасят. Женските снасят от 2-3 до 20 яйца. Средната плодовитост е около 100 яйца. В мястото на снасянето се вижда малка хлътнатина, тъмно петно или изтичане на смола. Излюпените ларви се вгризват в плода и се хранят с месестата част. Повредените плодове загниват, деформират се и окапват.

Летежът на възрастните се установява с жълти уловки, тип Rebell. Химичната борба се води срещу възрастното, преди снасяне, 6-10 дни след установяване на летежа. Може да използвате феромонови капани - Децис Трап (5-8 уловки/dka) или някой от препаратите - Дека ЕК (3-5 мл/10 л вода), Афикар 100 ЕК (3 мл/10 л вода), Ефциметрин 10 ЕК (3 мл/10 л вода), Пирегард (7,5 мл/10 л вода), Ним Азал Т/С (0,03 г/10 л вода).

Петнистокрила дрозофила

За разлика от обикновената винена мушица, с която често се бърка, напада и пресни, а не само развалящи се плодове.

Петнистокрилата дрозофила може да развие от 3 до 7 поколения годишно, а жизненият й цикъл да завърши за 10 дни при наличие на оптимални условия. Активна е при температури над 10°С.

Възрастните индивиди достигат полова зрелост 1-2 дни след имагинирането, а продължителността на живота им е до 301 дни. Снасят само в зазряващите плодове. Една женска снася от 7 до 16 яйца на ден, поединично в плод, но при висока популационна плътност - и повече яйца, приблизително 384 броя за целия си живот. Цялото развитие на ларвите протича в плода.

След снасяне на яйцата се наблюдават малки отвори и дихателни тръбички. При храненето си предизвикват леко вдлъбване на плода около мястото на снасяне на яйцето. В рамките на два дни плодовете започват да се деформират и изкривяват.

За мониторинг може да използвате ръчно направени капани- пластмасова бутилка, в чиято горна част се прави отвор с диаметър 4-6 милиметра, а на дъното се налива примамка. Тя се приготвя от ябълков оцет и червено вино в съотношение 2:3 и 1-2 лъжици захар или меласа.
Химичната борба се води срещу възрастното, преди снасяне, 2 дни след установяване на летежа, със същите препарати, както при средиземноморската плодова муха.

Ранно и късно кафяво гниене

Признаците на двете заболявания са еднакви, но се различават по едрината и цветът на конидиите. Ранното кафяво гниене се наблюдава веднага напролет, а късното по-активно през лятото.

При ранното кафяво гниене по плодовете повредата започва като дребно, закръглено кафяво петно, което нараства и обхваща целия плод. При разрязване на нападнатите плодове се вижда, че тъканите под петното са кафяви и изгнили.

При късното по заразените плодове се появява първоначално малко кръгло кафяво петно, което постепенно нараства и обхваща целия плод. Засегнатите тъкани са кафяви, изгнили. По-късно върху тях се появяват едри спорообразуващи туфи с охрен цвят, разположени в концентрични кръгове.

Повредените части и от двата вида кафяво гниене не опадват, а остават до следващата пролет.
Третира се със някой от следните препарати - Хорус 50 ВГ (4,5 – 5 г/10 л вода), Скор 250 ЕК (2–3 мл/10 л вода), Суич 62.5 ВГ (2,4-7,2 г/10 л вода), Карамат 25 ЕВ(30 мл/10 л вода), Луна Експирианс (6,3-7,5 мл/10 л вода), Серенада АСО СК (40-80 мл/10 л вода), Базиктек (10-30 мл/10 л вода).