Всички ставки по схемата са увеличени и и подмомагането е по-голямо от очакваното

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 141 248 477,49 лв. по Ковид помощта. Подпомагане получиха 26 473 земеделски стопани от 26 746 допустими за подпомагане. Останалите производители ще получат подпомагане след извършване на административни проверки, съобщиха от фонда.

Земеделските стопани получават по-голямо от очакваното подпомагане, тъй като ставките по схемата бяха увеличени. Това стана възможно след като при приключване приема на заявления и разпределяне на бюджета по направления, останаха налични средства.

Държавната помощ се предоставя по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г. Приемът на заявления приключи на 20 май 2022 г.

Припомняме, че Управителният съвет на Фонда утвърди по схемата бюджет в размер до 143,5 млн. лв. Подпомагането е насочено към фермерите, отглеждащи едри и дребни преживни животни, пчелари, както и към производители на плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз, за компенсиране на част от повишените разходи за производство.

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които отглеждат едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, плодове и зеленчуци, винено грозде, маслодайна роза и ориз. Изисква се те да са пререгистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за стопанската 2021 - 2022 г., както и да отговарят на определението за микро, малки и средни предприятия, съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014 и да не са били в затруднение към 31.12.2019 г.

Ставката за едно животно е, както следва:

• млечни крави под селекционен контрол – 197,43 лв.;

• млечни крави – 148,07 лв.;

• млечни крави в планински райони – 128,76 лв.;

• месодайни крави и/или юници – 97,64 лв.;

• месодайни крави под селекционен контрол – 212,45 лв.;

• биволи – 202,79 лв.;

• овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 40,77 лв.;

• овце майки и/или кози майки в планински райони – 22,53 лв.;

• овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 22,53 лв.

При пчеларите ставката на помощта за едно пчелно семейство е 13,19 лв.

Ставките за плодове и зеленчуци, винено грозде, маслодайна роза и ориз са:

• ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 1 169,40 лв./ха;

• сливи и десертно грозде – 1 169,40 лв./ха;

• домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан – 811,83 лв./ха;

• пипер полски – 1 574,2 лв./ха;

• за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 13 755,15 лв./ха;

• за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 6 350,78 лв./ха ;

• картофи, лук, чесън – 1 197,51 лв./ха;

• моркови, зеле, дини и пъпеши – 882,67 лв./ха;

• винено грозде – 224,88 лв./ха;

• маслодайна роза – 1 405,53 лв./ха;

• ориз – 224,88 лв./ха.