Срокът е до 17 юни т.г.

Министерството на земеделието открива обществени консултации по реда на наредбата за извършване на оценка на въздействието по концепция за нов Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти.

Законопроектът ще урежда функционирането на браншовите организации в съответствие с правилата за определянето на представителността им на национално, регионално и областно ниво. Те ще станат и част от Стратегическия план на България за ОСП 2023-2027.

Регулацията на дейността им ще бъде хармонизирана с националното законодателство и нормативните актове на ЕС, казаха юристите.

Ведомството кани всички заинтересовани страни да дадат своите предложения и коментари по концепцията.

Сегашните консултации не заместват обществената консултация по реда на Закона за нормативните актове, която ще се проведе, когато дойде ред и за нея.

Ведомствените консултации ще бъдат открити до 17.06.2022 г. Консултационният документ може да се намери на Портала за обществени консултации на страницата на МЗм.