Основните болести и неприятели при черешите, срещу които се води борба сега, са бяла ръжда и трите вида мухи - черешова мухa, средиземноморска плoдова муха и петнистокрила дрозофила.

Ако не са проведени първите две следцъфтежни пръскания, започващи веднага след прецъфтяване, вредят още редица болести и неприятели - кафяво гниене, сачмянка, хоботници, вишнева листна оса, костилкоплодова листна оса, листни и щитоносни въшки, листозавивачки, педомерки. За борба се използват препарати с къс карантинен срок.

Бяла ръжда 

Най-опасната болест по череша. По горната повърхност на заразените листа се появяват дребни кафяво-червени до морави петна, с кръгла до неправилна форма - аскоспори.

При поява на многобройни петна тъканите между тях пожълтяват, а по-късно покафеняват и листата окапват преждевременно. По-слабо нападнатите листа остават върху дърветата до края на вегетационния период.
Най-обилно аскоспори се отделят при температура от 15 до 27 оС, а най-слабо при температура около 8 оС.
При влажно и дъждовно време върху долната повърхност на петната се образуват изобилно бели купчинки от спори-конидии, които причиняват вторичните заразявания. Отделят се при дъжд и се пренасят от лист на лист, чрез дъждовни капки и вятър.

Борба срещу тази гъбна болест може да се води с някой от следните препарати – Силит 544 ЕК (12, 5 мл/10 л вода), Карамат 2,5 ЕВ (30 мл/10 л вода).

Черешова муха 
Най-опасният неприятел по черешата. Черешовата муха има едно поколение годишно. Мухите имагинират полово незрели и се нуждаят от допълнително хранене. Те се хранят с нектар от цветовете на черешата и на различни други цъфтящи растения, с медена роса, отделяна от листните въшки и др.

След като узреят полово, започват да снасят яйцата си в зазряващите плодове. С яйцеполагалото си пробиват кожицата на плода и под нея на дълбочина 1 mm снасят по едно яйце.

Ларвите се хранят с месестата част на плода, която се превръща в кашообразна маса, и постепенно преминават към костилката. Повредените плодове потъмняват, често загниват, но първоначално външно това не се забелязва. По време на беритбата повредените плодове омекват повече от здравите, а понякога хлътват откъм повредената страна.

Борбата срещу този неприятел, както и срещу другите две мухи се води срещу възрастните, преди яйцеснасяне, със едни и същи химични средства. Може да използвате един от препаратите - Дека ЕК (3-5 мл/10 л вода) или друг препарат с активна база делтаметрин, Афикар 100 ЕК (3 мл/10 л вода), Ефциметрин 10 ЕК (3 мл/10 л вода). Срещу средиземноморска плодова и черешова муха могат да се използват и феромонови капани - Децис Трап (5-8 капана/дка), Децис Трап Цераси (5-10 капана/дка).

Черна черешова листна въшка 

Един от най-често срещаните видове листни въшки. За една година развива 12-15 поколения. Повредените листа при черешата се завиват и образуват цели пакети.
Отначало ларвите смучат сок от пъпките, а по-късно преминават по долната страна на листата и по дръжките им, както и в основата на развиващите се леторасли.
Въшките повреждат най-силно връхните листа на летораслите. Силно повредените листа са по-дребни, почерняват и окапват, а силно нападнатите леторасти се изкривяват.

При храненето си въшките отделят обилно “медена роса”, върху която се развиват чернилни гъбички, в резултат на което листата и плодовете се замърсяват.
Борбата срещу тази листна въшка може да се изведе с един от препаратите – Клоузър 120 ЕК (3 мл/10 л вода), Моспилан 20 СГ (2,5 г/10 л вода), Децис 100 ЕК (0,75 -1,75 мл/10 л вода).

Срещу останалите нападащи неприятели може да използвате пиретроид на база делтаметрин - – Дека ЕК – 3-5 мл/10 л вода, Децис 100 ЕК – 0, 75 -1, 25 мл/10 л вода, Делмур – 5 мл/10 л вода.

Срещу сачмянка и кафяво гниене може да използвате фунгицид на база каптан - Каптан 80 ВГ (15-18 г/10 л вода), Мерпан 80 ВГ (22,5 г/10 л вода), Скаб 80 ВГ (18-21 г/10 л вода)