Все още не е изпратено официалното писмо с бележките на ЕК, но трябва да стане днес или утре

Все още не сме получили официално писмо с бележките на ЕК за стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Това се очаква да стане в понеделник вечерта или вторник, съобщиха за “Български фермер” от Министерството на земеделието. Според неофициалната информация основните бележки на ЕК не са по инвестиционните мерки, каквито погрешни публикации се появиха в някои медии. Основната критика, която се очаква, е свързана с екооценката на стратегическия план. Затова в зависимост от конкретните бележки ще се прецени дали да не се направи нова пълна екооценка на плана, а не само сегашната предварителна и частична.

Процесът с получаването на бележки по стратегическите планове е част от процедурата по приемането им. Такива получават всички страни-членки. След това има срок до септември бележките да бъдат изчистени в диалог с представителите на Европейската комисия. Едва след това ще започне изготвянето на нормативната база по стратегическия план и неговото разяснение сред земеделците.

Като се има предвид, че самият стратегически план за земеделието е документ от над 1100 стр., било напълно нормално бележките на ЕК да са 40-50 стр. Това не означавало, че качеството му е ниско.

Срокът за окончателното одобрение от ЕК на стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони е до края на годината. Самото му прилагане трябва да започне на 1 януари 2023 г. Общият размер на планираните публични средства за т.нар. интервенции по първи и втори стълб на ОСП е над 8 млрд. евро.

Изпращането на първия вариант на стратегическия план от България закъсня с почти 2 месеца. Срокът беше до края на миналата година, но страната ни го депозира в Брюксел едва на 25 февруари. Съгласно правилата на процедурата бележките трябва да се изпратят от ЕК до 3 месеца от внасянето - или 25 май.