Пшеницата и ечемикът навлизат във фази, изискващи високи влагозапаси

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

През следващия седемдневен период развитието на земеделските култури ще протича с ускорени темпове, при температури над климатичните норми за третото десетдневие на май. През седмицата вероятност за валежи и подобрение на почвените влагозапаси се прогнозира в южните и североизточните райони на страната. Падналите валежи през изтеклия период бяха неравномерно разпределени. Валежи със стопанско значение, над 15-20 л/кв.м, бяха регистрирани в Софийското поле, на места в Дунавската равнина (Видин, Лом, Свищов, Русе, Силистра) и в Източна България (Разград, Добрич, Шумен, Варна, Елхово, Карнобат, Бургас).

В част от югозападните и южните райони валежите през второто десетдневие на май бяха незначителни, под 5-6 л/кв.м. В тези райони нивото на почвените влагозапаси при зимните житни култури в 50-см. слой е необичайно ниско за сезона – на места под 60% от ППВ (пределна полска влагоемност).

През следващия период при пшеницата и ечемика, ще протичат: цъфтеж, оплождане, формиране и наливане на зърното - фази критични по отношение на влагата в почвата. При царевицата и слънчогледа ще се наблюдава листообразуване. При ранните пролетни култури (фий, грах) ще се осъществява цъфтеж и формиране на бобове.

При лозата ще се осъществява отделяне на реса - критична фаза за заразяване с мана (Plasmopara viticоla) и оидиум (Uncinula necator). В лозовите насаждения трябва да се следи и за вредната дейност на шарения гроздов молец, а при овошките – за ябълковия, източния и сливовия плодов червей. През третото десетдневие на май сериозни щети по средно ранните и по-късните сортове череши нанася черешовата муха.

По-подходящи условия за растителнозащитни пръскания ще има през втората половина от периода.