Израелската компания CartaSense намери ново решение за мониторинг на пчелните колонии, за да ги предпази от кражба и синдрома на празния кошер, съобщава israel21c.org.

Става дума за поставяне на чипове-сензори, поставени под кошера на тънка платформа. Оттам чиповете следят за промяна на теглото на кошера, когато се обитава от пчелите и меда им, като регистрира всяка промяна и предава информацията на пчеларя като съобщение.

Може спокойно да се каже, че Bee Connect дава на пчеларите ежедневен отчет. Той също така проследява движението на пчелите в кошера, както и нивата на температура, влажността и въглеродния диоксид.

Но чипът върши още полезна работа - най-важната - осигурява и начин за проследяване на откраднат кошер.