• Важно е да се използват само пестициди, които са разрешени за употреба.
  • Третира се при необходимост – наличие на зараза при болестите или достигане на праг на икономическа вредност при неприятелите.
  • Пръска се с препоръчваната от производителя доза, посочена на етикета на продукта.
  • Приготвя се толкова разтвор, колкото ще се изразходва. Останалият не се съхранява.