Увеличиха се продажбите както на новоизлюпени, така и на угоени, казва Петя Кировска от с. Крушовица, Плевенско

 

- Г-жо Кировска, трудно ли е възстановяването на производствения цикъл при охлювите след 2 години на свито производство заради Ковид пандемията? Ще увеличавате ли парковите площи?

- В края на 2019 г. реконструирахме изцяло парковете с финансиране по реда на Наредба № 9 от 21.03.2015 г. - подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”
А през 2021 година, благодарение на нашия френски консултант г-н Мишел Суле, успяхме да затвърдим позициите си на френския пазар. Увеличиха се продажбите както на новоизлюпени охлювчета, така и на угоени охлюви.

-Ще заработи ли охлювъдната ферма на 100%? Капацитетът й е максимум 120 тона живи охлюви, а сте реализирали и продукция от 100 тона угоени охлюви. Какви са плановете сега?

-Този сезон зареждаме на 100% парковите площи и се надяваме да произведем най-малко 80 тона готова продукция, тъй като до този момент имаме запитване от френска страна за 30 тона.

- Има ли у нас пазар за месото от охлюви, търси ли се от потребителите или е само в менюто на скъпите ресторанти?

- У нас продаваме минимални количества, основно в София на ресторанти.

- Все още ли спазвате правилото си да произвеждате само което е договорено?

- Този сезон планираме да произведем по-голямо количество от досега заявеното, тъй като през изминалия сезон, макар и в условията на Ковид, търсенето надвишаваше предлагането.

- Преди пандемията успяхте да намерите своята пазарна ниша и да станете активни доставчици на пазара на охлюви не само във Франция, но и в Португалия и други европейски страни. Сега подновихте ли контактите за доставки?

- Тази година работим единствено за Франция, тъй като заявките, които имаме за там, отговарят на капацитета ни.

- Според Вас охлювъдството не е бизнес за една година, защо се пропусна възможността у нас да се изградят семейни охлювъдни ферми?

- През годините у нас бяха направени доста малки ферми, но в момента останаха тези, които затвориха цикъла – от производство на малки охлювчета, угояване и преработка на охлювите до месо.

Така изглеждат реконструираните паркови площи на охлювъдната ферма в с. Крушовица, Плевенско
Така изглеждат реконструираните паркови площи на охлювъдната ферма в с. Крушовица, Плевенско