Европейската комисия съобщи, че е одобрила осигуряването на помощ от 73 милиона евро за българските селскостопански производители.

Решението засяга хората, които отглеждат преживни животни, пчеларите и производителите на плодове, зеленчуци, ориз и маслодайна роза. Подкрепата се отпуска по временните правила за държавната помощ, облекчени от ЕС заради пандемията.

Безвъзмездните средства няма да надвишават 290 000 евро на получател. Предвижда се сумите да бъдат изплатени до 30 юни.